Corrigendum nr. 5 pentru Ghidul Solicitantului 132.A.1

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite CORRIGENDUM nr.5 pentru Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte PRNV/2023/132.A.1/1.

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 5 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – PRNV/2023/132.A.1/1 – 132.A.1 – Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/132.A.1/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Scopul acestui corrigendum:

s-a actualizat Schema de ajutor de stat „Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă și dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă”

Din acest considerent, se modifică și completează:

Applicant's Guide,  capitolele:

1.3 – Glosar
2.3  – Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile
3.13 –  Reguli privind ajutorul de stat
5.2.1 – Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Anexa III.5 – Declarație de eligibilitate

Anexa V- Matrice de corelare

Anexa VI Schema de ajutor de stat „Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă și dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă”.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

  

Previous Post
Parteneriat regional pentru digitalizare și inovare în sănătate
Next Post
Corrigendum nr. 2 pentru Ghidul Solicitantului 522.B
Menu
Skip to content