Corrigendum nr. 2 pentru GHIDul SIMPLIFICAT – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

ADR North-West public Corrigendum nr. 2 pentru THE SIMPLIFIED GUIDE – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, "Support at the level of the North-West development region for the preparation of projects financed from the programming period 2021-2027 in the field of intelligent specialization" CALL no. 2, și anexele aferente, prin care clarifică modul în care se consideră îndeplinit criteriul de eligibilitate referitor la declarația pe propria răspundere care atestă că solicitantul nu se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin 5 financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscal.

Previous Post
Lansarea Apelului Regional de Vouchere Creative
Next Post
Corrigendum nr. 2 pentru GHIDul SIMPLIFICAT – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”
Menu
Skip to content