Comunicat de presă – Finalizarea proiectului ”Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2020-2021”

Data: 11 decembrie 2023

Pentru perioada de programare 2014-2020, în baza unui acord cadru de delegare încheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020, ADR Nord-Vest a îndeplinit rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cofinanțat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională).

În vederea desfășurării activităților specifice POR 2014-2020, conform acordului cadru de delegare, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și pentru asigurarea salarizării personalului implicat, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a semnat contractul pentru proiectul de asistență tehnică cu numele: ”Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2020-2021”, cod SMIS  137297.

The project corresponds to Priority Axis 12 of the Regional Operational Program 2014-2020 – Technical assistance.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de sprijinul financiar pentru Organismul Intermediar din cadrul ADR Nord-Vest pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin „Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020”.

The specific objectives of the project:

Creșterea nivelului de conștientizare a publicului general privind POR, obiectiv care va fi atins prin acordarea de sprijin specific pentru informarea și comunicarea către potențialii beneficiari / beneficiarii de finanțare POR, în condiții de transparență și tratament egal.

The results:

Pe lângă asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest în perioada 2020-2021, necesar desfășurării activităților specifice POR, respectiv salarii cofinanțate din POR, acoperirea cheltuielilor cu deplasările necesare desfășurării activității, asigurarea de servicii, active fixe și cheltuieli de administrație necesare funcționării OI, proiectul și-a propus creșterea gradului de conștientizare a publicului larg privind POR. Rezultatul urmărit referitor la creșterea notorietății programului a fost confirmat de studiul realizat pe parcursul implementării proiectului, iar la atingerea acestuia au contribuit activitatea specifica de pe rețelele social media, evenimentele, campaniile de informare și publicitate, materiale de informare și produsele promoționale realizate și distribuite.

Pe parcursul implementării programului, 908.91 milioane de Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională și 140.54 milioane de Euro din bugetul național au fost alocate în folosul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. Au fost finanțate 1113 project care au contribuit direct la crearea a 2034 locuri de muncă, din care 582 pentru persoane defavorizate. Proiectele finanțate au facilitat creșterea eficienței energetice a clădirilor, reabilitarea monumentelor de patrimoniu, dezvoltarea infrastructurii de transport județean, dezvoltarea mobiltății urbane și achiziționarea de mijloace de transport nepoluante, dezvoltarea durabilă a turismului, dotarea ambulatoriilor și camerelor de gardă din spitale, sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, reabilitarea și construirea de grădinițe, școli sau centre de transfer tehnologic din mediul academic, îmbunătățirea calitătii vieții populației în orașele mici și mijlocii și pregătirea construirii spitalului regional de urgență din județul Cluj.

La finalul perioadei de implementare, absorbția fondurilor alocate regiunii prin program depășește 140,00 %, ceea ce conferă Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest rolul de lider în ceea ce privește atragerea fondurilor europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Data de semnare a contractului de finanțare: 27 Mai 2020

Perioada de implementare: 1 Ianuarie 2020 – 31 Decembrie 2023

Bugetul proiectului ”Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2020-2021”:

Total value

 

Total eligible amount The non-reimbursable eligible amount from the ERDF Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
88.512.966,74 RON 88.512.966,74 RON 45.096.149,05 RON 43.416.817,69 RON

Secondary Office/Place of Work – Mailing Address

Calea Dorobanților nr.3
Cluj-Napoca, Cluj
phone: 00-40-264-431550
fax: 00-40-264-439222
e-mail: secretariat@nord-vest.ro

Cod poștal: 400118
North-West Regional Development Agency
Sat Rădaia, nr. 50, Comuna Baciu, Cluj, România
phone: 00-40-264-431550
fax: 00-40-264-439222
e-mail: secretariat@nord-vest.ro
CIF: 11463302

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Previous Post
Achiziție de servire a mesei și închiriere sală
Next Post
Proiect REGIONS 2030
Menu
Skip to content