Cerere ofertă de preț servicii de publicitate media

The Northwest Regional Development Agency, as the Contracting Authority, wishes to purchase  servicii de publicitate media pentru proiectul Europe Direct pentru promovarea temelor de comunicare ale Comisiei Europene sau despre evenimentele noastre

Purchase object description (technical specifications):

A.    Lot 1 Publicarea în mediul online (pagină web și Facebook) și print, cu o frecvență lunară sau bisăptămânală (un total de 10 apariții), a unor infografice și/sau texte livrate de către ADR Nord-Vest în perioada aprilie – decembrie 2018, într-un cotidian cu acoperire regională dovedită, cu versiune online și pagina proprie de FB. Publicările în print vor fi făcute într-o rubrică sau pagină specializată, pe teme europene.

Ofertantul va prezenta alături de oferta financiară și produsul media și dovada de difuzare/trafic, prezentare, din care să reiasă clar că îndeplinește cerințele de mai sus.

B.      Lot 2: Campanii de comunicare pe Facebook și crearea a 10 infografice care vor face obiectul campaniei, care va consta în minim 62.000 afișări.

Cele 10 infografice vor fi create și livrate și în formă editabilă, vor cuprinde elemente de identitate vizuală și informații livrate de către ADR Nord-Vest. Cele 10 infografice vor fi predate în formă editabilă autorității contractante. Infograficele vor fi predate și listate astfel:

·         dimensiune finit panouri A2

·         se imprimă pozele pe autocolant hârtie, rezoluție indoor, (calitate foto) dimensiune A2

·         autocolantele se laminează la rece cu folie de laminare semilucioasă 40 microni.

·         se caserează pe suport rigid Foamboard alb, 5 mm, se aplică pe spate sistem de suspendare.

Ofertantul va prezenta și un portofoliu de minim 5 produse grafice asemănătoare, precum și un portofoliu de minim 2 campanii social media implementate anterior, pe teme europene.

Fiecare element menționat în loturile de mai sus vor fi publicate doar după BT-ul autorității contractante. Dacă autoritatea contractantă va respinge două propuneri de design succesive pentru unul din materialele de mai sus, contractul va fi reziliat.

 Publicul targetat în campaniile lot 1 și lot 2 va fi format din persoanele între 16 și 65 de ani din cele 6 județe ale regiunii.

Prestatorul/prestatorii vor prezenta documente, rapoarte de monitorizare a click-urilor / interacțiunilor și alte formate justificative cu privire la modul în care a/au realizat serviciile de publicitate, prin raportarea pe baza căreia se vor efectua plățile.

Prețul va fi prezentat astfel: preț pe fiecare lot, detaliat prețul pe fiecare acțiune de la lotul 2, cu și fără TVA

 Valoare totală estimată în lei fără tva: 7.262 lei +TVA din care:

Valoare estimată lot 1: publicare infografice/text print si online – 3.260 lei + TVA

Valoare estimată lot 2: click-uri Facebook =  1.644 lei +TVA; crearea de infografice = 2.358 lei +TVA – 4.002 total lei + TVA

 Sursa de finanțare: Bugetul proiectului Europe Direct

 CPV 79341000-6/79822500-7

Ofertanții vor publica ofertele în catalogul electronic SEAP, la codul CPV 79341000-6, cu denumirea Servicii publicitate ED, sau vor trimite pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro. Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectării ofertelor de către autoritatea contractantă. Ofertele financiare se întocmesc prin evidențierea prețului unitar, cu și fără TVA, pe fiecare lot în parte.

The language of the offer is Romanian.

 The criterion used for awarding the contract is The lowest price.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel .+40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, to the attention of the Public Procurement Office.

 Bid submission deadline: 16.04.2018

Previous Post
Servicii  de catering
Next Post
Corrigendum la Ghidul specific pentru iluminatul public
Menu
Skip to content