Centralizatorul răspunsurilor privind prioritatea 7.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 13 noiembrie 2015, în consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiție 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.

Previous Post
Întâlnire de lucru axa 4 POR, Dezvoltare Urbană Durabilă – Prioritatea de Investiții 4.1
Next Post
Centralizatorul răspunsurilor privind prioritatea 7.1
Menu
Skip to content