BISNet Transylvania – parte a Enterprise Europe Network

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi partenerii săi din cadrul consorţiului regional BISNet Transylvania – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 – filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică – Centrul de Transfer Tehnologic CENTI, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri de la Sfântu Gheorghe, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi ARIES Transilvania implementează la nivelul Macroregiunii 1 din România serviciile furnizate de Reţeaua Europeană pentru Întreprinderi (Enterprise Europe Network).  

După un prim contract cadru încheiat cu Comisia Europeană valabil pentru perioada 2008-2014, începând cu anul 2015 se derulează cel de al doilea contract care acoperă perioada 2015-2020.

Obiectivul consorţiului BISNet Transylvania este acela de a dezvolta o structură suport pentru IMM-urile localizate în regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru prin intermediul căreia să fie furnizate servicii integrate de informare, sprijin şi consultanţă care să contribuie la creşterea competitivităţii, capacităţii de inovare şi potenţialului de internaţionalizare al mediului de afaceri.

Palierele principale de servicii, acordate în mod gratuit cu prioritate IMM-urilor  sunt următoarele:

  • diseminarea informaţiei de la nivel European în domeniile cercetării, inovării, transferului de tehnologie;
  • consultanţă cu privire la politici, reglementări legale şi programe de finanţare europene;
  • consultanţă în domeniul internaţionalizării (market şi business intelligence)
  • expertiză IPR;  
  • asistenţă în dezvoltarea capacităţii inovative şi a celei de internaţionalizare a firmelor prin  facilitarea accesului la evenimente de profil, organizare de seminarii si instruiri, identificare de parteneri de afaceri;
  • asistenţă în identificarea de parteneriate şi surse de finanţare;
  • consultanţă în dezvoltării capacităţii de management al inovării.   

Mai multe informaţii pe site-ul: www.bisnet-transylvania.ro

Previous Post
În Feleac se construieşte practica UTCNeşte!
Next Post
Proiect SME ORGANICS
Menu
Skip to content