The applicant's Guidelines for 5 specific objectives from the Regional Operational Program (ROP), dedicated to sustainable urban development (Priority Axis 4) have been published for consultation

Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Operaţional Regional (POR), dedicate dezvoltării urbane durabile (Axa proritară 4), au fost publicate spre consultare publică.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de  18 aprilie 2017.

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” – CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ” – CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.3 “Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România” – CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă” – CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.5 “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă” – CONSULTARE PUBLICĂ

All this information can also be found on the official website of the program at http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

 

Previous Post
Purchase of CASCO insurance services
Next Post
Purchase of catering services
Menu
Skip to content