Au fost aprobate modificările unor ghiduri ale solicitantului aferente Axei prioritare 6!

În data de 09.05.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul pentru aprobarea modificării unor ghiduri ale solicitantului aferente Axei prioritare  6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodalecare se publică în site-ul programului www.inforegio.roAstfel, principala modificare prevede eliminarea referirii la valoarea totală a proiectelor, făcând astfel posibilă aplicarea unor prevederi ale OUG 114/2018.

Regional Operational Program 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Previous Post
NEWGENERATIONSKILLS – Newsletter #4
Next Post
Au fost aprobate modificările unor ghiduri ale solicitantului aferente Axei prioritare 6!
Menu
Skip to content