Workshops for the generation of innovative project ideas in the fields of Agri-food, Health and Metalworking & Production Technologies

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest organizează în a doua săptămână a lunii februarie (6, 7 și 9 februarie 2017) trei evenimente dedicate domeniilor cu potențial de specializare inteligentă Agroalimentar, Sănătate și Prelucrarea metalului & Tehnologii de producție.

În cadrul evenimentelor se va pune accent pe facilitarea cooperării între reprezentanții mediului de afaceri, ai sferei de CDI, ai administrației publice și ai organizațiilor nonguvernamentale, interesați să dezvolte aceste domenii în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
Colaborarea se va materializa prin generarea unor idei de proiecte inovatoare. Ideile de proiecte viabile, generate prin cooperare, vor fi integrate în documentul de pregătire dedicat Axei 1 (Transfer Tehnologic) a Programului Operațional Regional 2014-2020 și în designul Strategiei de Specializare Inteligentă a
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest și, ulterior, vor putea fi promovate pentru a obține finanțare din diferite surse (europene, naționale, private). Pentru mai multe informații, contactați-ne
la comunicare@nord-vest.ro

 

Previous Post
Launch of procurement procedure for real estate revaluation services
Next Post
Cities of Tomorrow Conference #5: Competitive Regions, Cities & Communities
Menu
Skip to content