Al treilea Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului 111

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite CORRIGENDUM nr.3 pentru ghidul aferent apelului de proiecte PRNV/2023/111/1.

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/111/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Scopul acestui corrigendum:

s-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor;
s-au identificat erori materiale care puteau crea confuzie în procesul de scriere și implementare a proiectelor;
s-a identificat necesitatea amânării depunerii proiectelor pentru o dată ulterioară.

Din acest considerent, se modifică și completează:

Applicant's Guide,  capitolele: 4.1; 4.3.1 și 4.3.2. – Perioada de depunere este 11 decembrie 2023, ora 10:00 – 10 iunie 2024, ora 10:00;
Anexa II Grila de evaluare tehnică și financiară;
Anexa III.5 – Macheta financiară;
Anexa VII Contractul de finanțare + condiții specifice.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

  

Previous Post
Achiziţie servicii de monitorizare
Next Post
Achiziție de servicii instruire
Menu
Skip to content