ADR Nord-Vest lansează în consultare publică GHIDUL SIMPLIFICAT – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat marți, 29 septembrie 2020, varianta supusă consultării publice pentru GHIDUL SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, și anexele aferente.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 7 zile calendaristice, începând cu data publicării. Observațiile și propunerile pot fi trimise pâna la data de 6 Octombrie 2020, ora 16, prin e-mail către inno@nord-vest.ro . Subiectul emailului va fi: “Observaţii ghid simplificat Specializare Inteligentă.”

Documentele supuse consultării pot fi descărcate și analizate cu un click pe butonul de mai jos:

Documente suport aferente Ghidului Simplificat – Condiții Specifice:

Pentru a veni în sprijinul promotorilor de proiecte din domenii de specializare inteligentă, Ministerul Fondurilor Europene acordă sprijinul financiar necesar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații aferente pregătirii și implementării proiectelor din domenii de SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020.

Cu o alocare de 10.319.095 RON pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Administrator al schemei de ajutor de minimis la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, va finanţa elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domeniul Specializare Inteligentă:

●          studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;

●          proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;

●          proiectul tehnic de execuție.

Se poate solicita sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic;  studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

The categories of eligible beneficiaries, according to GEO 88/2020, are:

  • territorial administrative units in partnership with universities, research institutes, NGOs, other public or private research-development-innovation entities, micro-enterprises/small, medium and large enterprises;
  • partnerships between universities, research institutes, NGOs, other public or private research-development-innovation entities, micro-enterprises and/or small, medium and large enterprises;
  • universities,
  • research institutes,
  • NGOs,
  • other public or private research-development-innovation entities,
  • micro enterprises
  • small, medium and large enterprises.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Smart Campus – Universitatea din Oradea – Etapa a II-a”
Next Post
ADR Nord-Vest lansează în consultare publică GHIDUL SIMPLIFICAT – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest
Menu
Skip to content