ADR Nord-Vest a elaborat documentul strategic POR Nord-Vest 2021-2027 prin care va susține implementarea proiectelor de dezvoltare a regiunii prin finanțări din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat

În conformitate cu OUG nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, începând cu următoarea perioadă de programare, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) Nord-Vest 2021-2027.

În această calitate, ADR Nord-Vest a elaborat documentul strategic POR Nord-Vest 2021-2027 prin care va susține implementarea proiectelor de dezvoltare a regiunii prin finanțări din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii calității vieții în regiune.

POR Nord-Vest 2021-2027 este principalul instrument de finanțare din fonduri europene disponibil la nivel regional, cu o alocare financiară de 1,44 miliarde de euro.

La sfârșitul lunii august 2021, ADR Nord-Vest a realizat POR Nord-Vest 2021-2027 versiunea 3, care este supusă consultării publice începând cu data de 1 septembrie 2021. Observațiile și sugestiile referitoare la conținutul documentului se pot transmite pe adresa de email: consultarepor@nord-vest.ro.

Versiunea curentă (în lucru) a POR Nord-Vest 2021-2027 poate fi descărcată cu un click pe butonul de mai jos:

Principalele priorități de intervenție și anvelopa financiară prevăzute vizează următoarele domenii:

• Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 327,904 mil euro

• Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart – 44,629mil euro

• Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul – 230,666 mil euro

• Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă – 305,155 mil euro

• Prioritatea 5 : O regiune accesibilă – 184,979 mil euro

• Prioritatea 6 : O regiune educată – 75,680 mil euro

• Prioritatea 7 : O regiune atractivă – 210,363 mil euro

• Asistență tehnică : 62,068 mil euro

Întregul proces de elaborare al POR Nord-Vest 2021-2027 a urmărit corelarea cu documentele de planificare existente la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027, Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest RIS3, Strategia Regională de Mobilitate Urbană și Orașe Inteligente 2021-2027).

Previous Post
A doua întâlnire a grupului de lucru dedicată evaluării de mediu pentru Programul Operațional Regional (POR) Nord-Vest 2021-2027
Next Post
ADR Nord-Vest a elaborat documentul strategic POR Nord-Vest 2021-2027 prin care va susține implementarea proiectelor de dezvoltare a regiunii prin finanțări din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat
Menu
Skip to content