Achiziție servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul legalităţii actelor şi contractelor publice

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PROFESSIONAL TRAINING SERVICES:

Regarding the acquisition of: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul Legalităţii actelor şi contractelor publice pentru 1 salariat (consilier juridic)

Purchase object: Professional training program;

CPV code: 80530000-8 Vocational training services; 55100000-1 Hotel services

Purchase object description (technical specifications):

 • FORM / TYPE OF TRAINING: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare;
 • NUMBER OF PARTICIPANTS:  1;
 • PERIOD OF PERFORMANCE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM: în prima jumătate a lunii septembrie 2021;
 • COURSE SUBJECTS/ COMPETENCES CERTIFIED UPON GRADUATION:
  • Principiile care stau la baza administrației publice (autonomia funcțională, conducerea centralizată, constituirea și exercitarea democratică a puterii executive, stabilitatea și specializarea structurilor, egalitatea cetățenilor în fața administrației publice, legalitate în activitatea executivă, responsabilitate);
  • Administrație publică europeană – principii, instituții, practică;
  • Actul administrativ – caracteristici. Tipuri de acte administrative. Forma și procedura actului administrativ;
  • Legislația privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative (Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  • Transpunerea actelor juridice ale UE în legislația internă;
  • Legalitatea actului administrativ. Intrarea în vigoare a actelor administrative;
  • Cadrul legislativ: Legea contenciosului administrativ; Acte normative de modificare a Legii nr. 554/2004;
  • Temeiuri juridice interne ale răspunderii autorităților publice din România pentru neaplicarea corectă și completă a legislației Uniunii Europene;
  • Sistemul normativ al U.E. – temei al atragerii răspunderii autorităților publice din România pentru neaplicarea corectă și completă a legislației Uniunii Europene;
  • Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative;
  • Obligația autorităților publice române de a aplica în mod corect și complet legislația U.E.;
  • Modalitățile de declanșare, de către Comisia Europeană, a procedurii pentru neîndeplinirea de către România a obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare (procedura de infringement) și situațiile în care poate fi declanșată procedura;
  • Răspunderea statului pentru eventualele prejudicii cauzate persoanelor fizice sau juridice prin neaplicarea corectă și completă a legislației U.E.;
 • DURATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM:  minim 36 ore instruire;
 • LOCATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM: România;
 • SERVICE PRICE: Total unit price per professional training package/student:
  • Maxim 4000 lei fără TVA  / cursant, pentru situaţia în care programul de instruire se desfăşoară în alte localităţi, incluzând şi serviciile hoteliere
  • Maxim 825 lei fără TVA / cursant, pentru situaţia în care programul de instruire se desfăşoară în Cluj-Napoca (fără servicii hoteliere)

Contract: NO

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este: The lowest price.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, e-mail: achizitii@nord-vest.ro, to the attention of the Public Procurement Office.

Bid submission deadline: 10.08.2021, ORA 13.

Previous Post
Achiziție servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul legalităţii actelor şi contractelor publice
Next Post
Achiziție servicii de publicitate și informare proiect
Menu
Skip to content