Achiziție servicii instruire destinate dezvoltării de competențe în domeniul Specializare inteligentă

Regarding the acquisition of: Servicii instruire destinate dezvoltării de competențe în domeniul Specializare inteligentă

Purchase object: Program de instruire (formare/perfecţionare profesională/școală de iarnă);

CPV code: 80530000-8 Vocational training services;

Purchase object description (technical specifications):

 • FORMA/TIPUL DE INSTRUIRE: curs/școală de iarnă cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare pentru 2 (două) persoane
 • PERIOADA: ultima săptămână de februarie – prima săptămâna de martie 2023
 • COURSE SUBJECTS/ COMPETENCES CERTIFIED UPON GRADUATION:
  • consolidarea capacităților managerilor și ofițerilor care lucrează pentru agențiile de dezvoltare din țările și regiunile membre;
  • înțelegerea mai profundă a tendințelor și a posibilelor efecte ale acestora asupra dezvoltării locale, a metodelor de cercetare pentru elaborarea politicilor bazate pe dovezi la nivel local, să își dezvolte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare regională și locală eficace (cu accent pe RIS3) și a cadrelor politice pentru competitivitate și durabilitate;
  • obținerea de informații despre activitatea curentă a Comisiei Europene și a OECD, precum și familiarizarea cu ecosistemul și practicile de inovare într-o regiune inovatoare din Europa.
 • DURATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM: minimum 3 zile instruire teoretică și practică
 • LOCATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM: cursul se va desfășura într-o locație externă, în afara unității angajatorului.

MENȚIUNE:

ADR Nord-Vest este membru EURADA (European Association of Development Agencies)

PREȚ ESTIMAT:

1500 lei fără TVA, respectiv maximum 300 euro / cursant

Contract – dacă da, menţionarea clauzelor specifice / NOT

Alte menţiuni

The criterion used for awarding the contract is The lowest price.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel: +40264431550, fax: +40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 13 februarie 2023, ora 10:00  

Previous Post
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest începe etapa de verificare a conformității administrative și admisibilității documentelor strategice (Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategii Teritoriale)
Next Post
ERRIN – European Regions Research and Innovation Network – Rețeaua de Inovare și Cercetare a Regiunilor Europene
Menu
Skip to content