Purchase of electronic signature services

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze servicii de certificare a semnaturii electronice -1 buc KIT

CPV code: 79132100-9 Electronic signature certification services

Valoarea estimata 135lei +TVA

The criterion used for awarding the contract is the lowest price.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 28.06.2018

Previous Post
C-Voucher – Circular value chains within European Regional Innovation Strategies
Next Post
C-Voucher – Circular value chains within European Regional Innovation Strategies
Menu
Skip to content