ACQUISITION OF PROFESSIONAL TRAINING SERVICES

Regarding the acquisition of: Servicii de  instruire destinate inițierii și perfecționării în domeniul ”Auditul sistemului contabil”

Purchase object: Pachet formare profesională;

CPV code: 80530000-8 Vocational training services; 55100000-1 Hotel services

Purchase object description (technical specifications):

  • FORM / TYPE OF TRAINING: curs cu emitere de certificat ANC de Absolvire , pentru cod COR 331302,  recunoscut la nivel national
  • PERIOD OF PERFORMANCE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM: în cea de-a doua perioada a lunii  noiembrie  2019
  • DURATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM:  4 zile instruire
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIOANLĂ: in Romania
  • SERVICE PRICE:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

  • Maxim 2300  lei fără TVA / cursant, pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în alte localități decât Cluj-Napoca
  • Maxim 900 lei fără TVA/ cursant, pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în Cluj-Napoca (fără serviciile hoteliere)

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este The lowest price.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, to the attention of the Public Procurement Office.

Termen depunere oferte 4 OCTOMBRIE 2019 ora 12 pe email : achizitii@nord-vest.ro

Previous Post
Achiziție servicii de catering și organizare de evenimente – ANULAT
Next Post
ACQUISITION OF PROFESSIONAL TRAINING SERVICES
Menu
Skip to content