Acquisition of professional training services

Regarding the acquisition of: Training services intended for the certification of competences in the capacity of Environmental Manager, for 1 employee

Purchase object: Professional training program;

CPV code: 80530000-8 Vocational training services;

Purchase object description (technical specifications):

 • FORM / TYPE OF TRAINING: curs on-line RESPONSABIL MEDIU, cu emitere de certificat de absolvire ANC,
 • NUMBER OF PARTICIPANTS: 1
 • PERIOD OF PERFORMANCE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM:          

în perioada martie 2022

COURSE SUBJECTS/ COMPETENCES CERTIFIED UPON GRADUATION:

 • Gestionarea actelor normative de mediu și raportarea activității de mediu, inclusiv managementul gestionării deşeurilor
 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
 • Elaborarea programului de management de mediu
 • Întocmirea documentației de management de mediu
 • Monitorizarea factorilor de mediu
 • Evaluarea riscului – supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență
 • Coordonarea programului de instruire a personalului
 • Elaborarea programului de audit intern şi realizarea auditului intern
 • DURATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM:  minim 48 ore instruire, din care minim 24 ore instruire teoretică şi minim 24 ore instruire practică
 • LOCATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM: online
 • SERVICE PRICE:

Total unit price per professional training package/student:

 • Maxim 1300 lei fără TVA / cursant

Contract: NO

The criterion used for awarding the contract is The lowest price.

Additional information can be obtained from the Contracting Authority: ADR Nord-Vest, secondary office in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor no 3, code 400118, phone +40264431550, fax: +40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, to the attention of the Public Procurement Office.

Termen depunere oferte 21.02.2022 ORA 11

Previous Post
Acquisition of professional training services
Next Post
RESEARCH VALORIZATION DEMO DAY
Menu
Skip to content