ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING – Servicii de restaurant și servire a mesei

Privind achiziţia de: Servicii de restaurant și servire a mesei

Obiect achiziţie: Servicii de restaurant și servire a mesei de cină, pentru participanții la Masa Rotundă RCIA

Purchase object description (technical specifications): 

            Cină pentru 6 persoane:

           Mixed aperitif platters - cheeses, charcuterie, spreadable salads

           Main course based on meat, with garnish/salad

           Desert

           Fruit juice 

           Still and mineral water, at 750 ml

           Tea/coffee

           Bread, other accessories to the ordered menu (cream, hot peppers, etc.)

            Termen de livrare: 18.03.2019, ora 19:00

            Durata: 3 ore , 19:00 – 22:00

            Locația: restaurant cu zonă separéu pentru servirea mesei și primirea invitaților, zonă centrală Cluj-Napoca, distanță 300 m de Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

Termen de livrare/prestare/executare: 18.03.2019, între orele 19:00 – 22:00

Alte menţiuni: numărul exact de persoane va fi comunicat cu 2 zile înaintea evenimentului; se va achita cu ordin de plată, post-eveniment, la emiterea facturii

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Valoare estimata 120 lei/persoana

Termen depunere oferte 15.03.2019, ora 12

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / total ofertă, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550,

fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, to the attention of the Public Procurement Office.

Previous Post
ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING – MASĂ ROTUNDĂ RCIA
Next Post
ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING – SERVICII DE RESTAURANT ȘI SERVIRE A MESEI
Menu
Skip to content