Achizitie servicii curs de instruire pentru personalul agentiei, cu denumirea „Tranzitia de la ISO 9001/2008 si ISO 14001/2005 la editia 2015 a standardelor”

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze cursul de instruire pentru personalul agentiei, cu denumirea „Tranzitia de la ISO 9001/2008 si ISO 14001/2005 la editia 2015 a standardelor”necesar revizuirii documentelor sistemului de management integrat calitate-mediu, in conformitate cu prevederile referatului nr. 035733/06 02 2017.
Cursul trebuie sa fie livrat de un furnizor de servicii de instruire cu experienta de minim 3 ani in domeniul sistemelor de management integrat calitate-mediu , capabil sa acopere identificarea si intelegerea noilor cerinte ale standardelor, editia 2015 si sa asigure livrarea in timpul cursului a unei abordari practice privind modul in care trebuie actualizate documentele SMICM, conform tematicii detaliate de mai jos:
TEMATICA CURSULUI :

Ziua 1-a :

-prezentare Anexa High Level Structure – Principii noi in abordarea procesuala, alinierea cu cerintele standardelor de sistem si produs,intelegerea cerintelor de calitate si mediu conform standardelor noi ISO 9001:2015 SI ISO 14001:2015.

– prezentare cerinte ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 cu explicitarea cerintelor noi obligatorii: scop, politica, obiective,criterii in evaluarea si selectia furnizorilor .
-analiza cerintelor de calitate obligatorii :

• Monitorizare si masurare – informatii documentate (clauza 7.1.5.1)
• Informatii documentate referitoare la instruire , experienta, abilitati si competenta/constientizare (clauza 7.2)
• Produse /Servicii –informatii documentate (clauza 8.2.3.2)
• Informatii documentate referitoare la proiectare/planificare si dezvoltare- analiza iesirilor din proces (clauza 8.3.2)
• Informatii documentate referitoare la intrarile in proiectare/planificare si dezvoltare (clauza 8.3.3)
• Informatii documentate referitoare la controlul procesului de proiectare/planificare si dezvoltare (clauza 8.3.4)
• Informatii documentate referitoare la analiza iesirilor din planificare si dezvoltare (clauza 8.3.5)
• Informatii documentate referitoare la schimbari (clauza 8.3.6)
• Informatii documentate referitoare la caracteristici ale produselor si serviciilor care vor fi furnizate catre client si activitati post livrare (clauza 8.5.1)
• Informatii documentate referitoare la proprietatea clientului inclusive intelectuala(clauza 8.5.3)
• Informatii documentate referitoare la produse si servicii -schimbari (clauza 8.5.6)
• Informatii documentate referitoare la conformitatea produselor si serviciilor fata de criteriile de acceptare (clauza 8.6)
• Informatii documentate referitoare la neconformitati (clauza 8.7.2)
• Informatii documentate referitoare la rezultate din monitorizare si masurare (clauza 9.1.1)
• Informatii documentate referitoare la Auditul intern si Programul de audit intern (clauza 9.2)
• Informatii documentate referitoare la rezultatele/eficacitatea Auditului intern (clauza 9.2)
• Informatii documentate referitoare la rezultatele/eficacitatea Analizei efectuate de management(clauza 9.3)
• Informatii documentate referitoare la rezultatele/eficacitatea actiunilor corective (clauza 10.1)

Ziua 2-a :

– prezentare cerinte ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 cu explicitarea cerintelor noi obligatorii de calitate-mediu integrate .
-analiza cerintelor de mediu obligatorii cu explicatii conform Ghidului de aplicare din noul standard ISO 14001:2015:

-Context organizatie( clauza 4)
-Leadership( clauza 5)
-Planificare : riscuri, oportunitati, obiective de mediu, actiuni pentru planificarea si realizarea lor( clauza 6)
-Suport : resurse, competenta, constientizare,comunicare interna si externa, informatii documentate( clauza 7)
-Operare si control, pregatire pentru situatii de urgenta( clauza 8)
-Evaluarea performantei : monitorizare, masurare, analiza si evaluare;audit intern( clauza 9)
-Imbunatatire: neconformitate si actiune corectiva, imbunatatire continua( clauza 10).

-Exemple interactive de implementare cerinte in organizatie.
-Instruire practica in adaptare documentatie la cerintele noi in vederea efectuarii tranzitiei obligatorii.

Certificat eliberat la finalizarea cursului:
Finalizarea cursului se va face cu testare si cu acordarea unui certificat de participare, in care se va mentiona temática abordata .

Estimated value:
– 7800 lei +TVA

Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională
Locatia :sediul secundar al ADR N-V, din Cluj-Napoca , Calea Dorbantilor nr 3
Numar participanti :16

Ofertantii interesati, vor trimite ofertele pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro si/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana.

The criterion used for awarding the contract is the lowest price
Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/nicoleta.glodan@nord-vest.ro, in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 08 03 2017.

Technical specifications

Previous Post
Update / Metodologia pentru scrisorile de intenție în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2014-2020
Next Post
Achiziţie servicii de cazare la hotel
Menu
Skip to content