Achiziţie publică – Furnizare de suport ştiinţific

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participați la achiziţia publică intitulată Furnizare de suport ştiinţific în cadrul procesului de schimb de experienţă şi elaborarea planului de acţiune pentru îmbunătăţirea implementării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în municipiile reşedinţă de judeţ din Regiunea Nord-Vest.

 

Obiectivul general al serviciului este de a sprijini ADR Nord-Vest în calitate de partener în proiectul TRAM – „Planuri de acţiune pentru îmbunătăţirea implementării PMUD în municipiile reşedinţă de judeţ din regiune”, finanţat prin Programul de Cooperarea Transnaţională Interreg Europe în cadrul activităţilor de policy learning şi schimb de experienţă.

 

Valoare estimata 68990 lei

Sursa de finanatare :Bugetul proiectului TRAM

 

Ofertantii interesati vor solicita caietul de sarcini de la sediul secundar ADR N-V din Cluj-Napoca calea  Dorobantilor nr 3, de la Biroul de achizitii publice sau de la adresa de email nicoleta.glodan@nord-vest.ro

Ofertanții vor publica oferta în catalogul electronic SEAP, la the code CPV 79311200-9 Servicii de realizare studii şi va avea denumirea: Furnizare servicii suport proiect TRAM or sent by email to the address secretariat@nord-vest.ro şi/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro .

Nerespectarea denumirilor poate duce la imposibilitatea selectării ofertelor de către autoritatea contractanta.

Limba de redactare a ofertei este limba română. Ofertele financiare se întocmesc conform caietului de sarcini, cu evidențierea valorii totale cu şi fără TVA.

The criterion used for awarding the contract is preţul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel: +40 264 431550, fax: +40 264 439222, email: secretariat@nord-vest.ro / nicoleta.glodan@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziții Publice.

 

Termen depunere oferte 10.03.2017

Previous Post
AM POR a publicat centralizatorul răspunsurilor pentru prioritatea de investiție 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice
Next Post
Acquisition of accommodation services
Menu
Skip to content