A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Garii – b-dul Decebal – str. Andrei Muresanu –str. Nasaudului”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Garii – b-dul Decebal – str. Andrei Muresanu –str. Nasaudului”, Beneficiar: UAT Municipiul Bistrița, cod SMIS 122688.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Perioada de implementare a Proiectului este de 106 luni, respectiv între data 01.11.2014 și data 31.08.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 50.415.144,04 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 42.382.315,75 lei.

Previous Post
A fost aprobată relansarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice
Next Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRADINIŢEI DR. ION RAŢIU”
Menu
Skip to content