A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT Oraș Ștei implementează proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE OBIECTIV: PARC ȘI ALEE DE ACCES”

A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT Oraș Ștei implementează proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE OBIECTIV: PARC ȘI ALEE DE ACCES”.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectivul specific (O.S.) 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 62 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 2.635.440,94 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.057.262,79 lei.

Previous Post
Platformă Europeană Sănătate & Industrie împreună împotriva CORONA
Next Post
ACHIZIȚIE SERVICII DE CERTIFICARE A SEMNATURII ELECTRONICE
Menu
Skip to content