A fost semnat contractul de finantare pentru proiectul “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii culturale si reducerea infractionalitatii

AXA PRIORITARĂ 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România BENEFICIAR: UAT Municipiul Gherla
TITLUL PROIECTULUI: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii
Cod SMIS 2014+: 123489

Next Post
Working meeting on the development of the smart specialization strategy at the level of the North-West region with the support of the Joint Research Center (JRC)
Menu
Skip to content