A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului: Reabilitare și extindere pe orizontală în regim de înălțime D+P+2E Școala gimnazială “George Coșbuc”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului: „Reabilitare și extindere pe orizontală în regim de înălțime D+P+2E Școala gimnazială “George Coșbuc”, Beneficiar: Municipiul Sighetu Marmației, cod SMIS 124613.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiţii 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – Apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Perioada de implementare a proiectului este de 55 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 31.12.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 14.962.878,69 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12.322.627,37 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii educaţionale universitare de nutriţie şi patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la Jucu”
Next Post
Achiziție cina festivă aferentă şedintei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, februarie 2021
Menu
Skip to content