The contract related to the project "INITIAL INVESTMENT REGARDING CONCRETE MANUFACTURING ACTIVITY WITHIN DREAM ROAD SRL COMPANY" was signed, Beneficiary: DREAM ROAD SRL, SMIS code 145487.

The contract related to the project "INITIAL INVESTMENT REGARDING CONCRETE MANUFACTURING ACTIVITY WITHIN DREAM ROAD SRL COMPANY" was signed, Beneficiary: DREAM ROAD SRL, SMIS code 145487.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Perioada de implementare a Proiectului este de 39 luni, respectiv între data 05.10.2020 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 12,534,035.20 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6,305,977.22 lei.

Previous Post
Purchase of electronic signature certification service kits and electronic signature renewal services for agency staff
Next Post
The contract related to the project financed by ROP 2014-2020 - "SIGMED - EHEALTH SOLUTIONS IN THE SAFETY OF MEDICAL SERVICES" was signed
Menu
Skip to content