A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș”, Beneficiar: UAT Oraș Șomcuta Mare, cod SMIS 123169.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 13 – Supporting the regeneration of small and medium-sized cities, Investment Priority 9b – Providing support for the physical, economic and social revitalization of disadvantaged communities in urban and rural regions Specific objective 13.1 – Improving the quality of life population in small and medium-sized cities in Romania.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 27.02.2018 și data 30.11.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23.554.299,96 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.682.225,42 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Amenajare centru de cercetare privind dezvoltarea medicamentului – Clădire „Farmacia B”
Next Post
DG REGIO prezintă: Handbook of Sustainable Urban Development Strategies
Menu
Skip to content