The contract related to the project "Development of PUD - partial demolition of existing buildings, re-facade, re-compartmentalization, functional updates, consolidations, storeys of existing buildings and construction of a new hall, construction of secondary access to the premises, repair and construction of fencing, branches, exterior arrangements" was signed.

A fost semnat contractul aferent proiectului „Elaborare P.U.D. – demolare parţială construcţii existente, refaţadizare, recompartimentare, actualizări funcţionale, consolidări, etajare construcţii existente şi construire hală nouă, realizare acces secundar incintă, reparaţie şi realizare împrejmuire, branşamente, amenajări exterioare”, Beneficiar: AGROLIV SRL, cod SMIS 147756.

The project is financed by ROP 2014-2020, Priority Axis 2 – Improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises, Investment Priority 2.2 – Supporting the creation and expansion of advanced production capacities and the development of services.

Perioada de implementare a Proiectului este de 39 luni, respectiv între data 02.10.2020 și data 30.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 22.958.281,82 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9.767.406,52 lei.

Previous Post
The contract related to the "PRODUCTION HALL CONSTRUCTION - SPINEX FARM SRL" project was signed
Next Post
The contract related to the GROUND BUILDING GROUND BUILDING EXTENSION AND ATTICING project, CHANGE OF DESTINATION IN THE "SFANTA ANA" COMMUNITY SERVICES CENTER was signed
Menu
Skip to content