A fost semnat contractul aferent proiectului „Bariera de Vapori LanaTerm”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Bariera de Vapori LanaTerm”, Beneficiar: SC RIWOWI LINE SRL, cod SMIS 156225.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 1 – „Promovarea transferului tehnologic”

Obiectivul specific 1.1 – „Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.”

Operaţiunea 1.2 – „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “iniţiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, respectiv între data 15.06.2022 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.206.740,31 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 782.476,33 lei.

Previous Post
Purchase of catering services
Next Post
MIND4MACHINES – Apel de finanțare pentru dezvoltarea și testarea de soluții pentru Industria 4.0
Menu
Skip to content