A fost publicat în data de 11.09.2019 spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 11.09.2019 spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate” apelul de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”.

Any comments and proposals can be sent to the address regio@mdrap.ro, până la data de 30.09.2019.
Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv cu termen limită de depunere de 6 luni și se adresează solicitanţilor de finanţare care se regăsesc pe Lista (Anexa 14 la prezentul ghid) celor 139 comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă, care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.
Ghidul solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
* * *
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Alocarea estimată se ridică la 21,070 milioane euro, din care 15,050 milioane euro FEDR și 6,02 milioane euro contribuţie naţională (BS plus BL). Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MDRAP.
POR 2014-2020 finances projects that contribute to the general objective of increasing economic competitiveness and improving the living conditions of local and regional communities, by supporting the development of the business environment, infrastructure and services, for the sustainable development of the regions, so that they and be able to effectively manage resources and capitalize on their potential for innovation and assimilation of technological progress.

Previous Post
REVISTA REGIO Nr.70
Next Post
Achiziție Servicii de organizare seminarii – Închiriere ecran LED
Menu
Skip to content