A fost modificat ghidul specific privind iluminatul public în cadrul axei prioritare 3

Ieri 13.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public (cu modificările și completările ulterioare).

Astfel, principalele modificări vizează:
• prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu două luni de zile (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 18.10.2018, ora 10.00)
• îndreptarea erorii materiale prin eliminarea mențiunii de la secțiunea 4.1 Eligibilitatea solicitanților, punctul 5 – Furnizarea/ prestarea serviciului de iluminat public prin intermediul unui operator referitoare la prezentarea Avizului Consiliului Concurenței
• au fost actualizate secţiunile relevante din Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare

Corrigendum 3 – Operatiunea C – Iluminat Public – publicat pe 13.08.2018

Previous Post
Servicii hoteliere de cazare
Next Post
Invitație de înscriere în rețeaua de informare a Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020
Menu
Skip to content