A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 2 posturi de Expert cu rol de ofiţer monitorizare

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele 2 posturi  vacante de Expert cu rol de ofiţer monitorizare, Departament Gestiune Flux Plăţi şi Monitorizare Proiecte Prioritare, Direcţia Implementare POR pe perioadă nedeterminată:

 

 • Education and qualifications: Studii universitare, nivel licenţă, conform HG 615/2017, domeniu fundamental: Engineering sciences, Ramură de ştiinţă: Inginerie civilă, Domeniul de licenţă: inginerie civilă;

 

 • The experience: Experienţă în domeniul tehnic (inginerie civilă si/sau inginerie cai ferate drumuri/poduri), ulterior licenţierii, de minim 3 ani;

 

Knowledge/skills/competences:

 • Cunoştinţe despre managementul de proiect;
 • Cunoaşterea procedurilor de achiziţii publice;
 • Collaboration with local public administrations;
 • Very good knowledge of using Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, AutoCad-Archicad;
 • Stress resistance; patience; diplomacy; self-control capacity; responsibility; sociability; balance, emotional stability; developed ethical sense; orientation towards discipline, order, punctuality.
 • Ability to work under pressure; the ability to maintain good relations with others; sense of responsibility; team spirit; initiative.

 

Prezentarea postului:

 • Monitorizarea implementării proiectelor prioritare finanţate prin POR 2014-2020, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Responsabilităţi cheie / Atribuţii:

 • Gestionarea Fluxului de Plăţi pentru proiectele finanţate prin POR 2014-2020;
 • Monitorizarea şi gestionarea proiectelor prin platforma de monitorizare POR.
 • Elaborarea şi transmiterea către AMPOR a rapoartelor cerute prin procedurile de monitorizare, pentru fiecare din proiectele pe care le monitorizează în cadrul axelor prioritare ale POR.
 • Acordarea de asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării proiectelor finanţate prin POR.

 

Bibliography for the competition:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Regional Operational Program 2014-2020 https://www.nord-vest.ro/regio-2014-2020/ (Documentul final POR 2014-2020, secţiunea 2 – Descrierea Axelor Prioritare);
 • OUG 40/ 2015, privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții;
 • LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Republicată/ Actualizata prin Legea 241/2016,

Organizational information:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 16.01.2019.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 25.01.2019, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa              resources.umane@nord-vest.ro:
  • copy of identity document;
  • CV dated and signed;
  • the letter of intent with the date of submission and signature;
  • copies according to study documents;
  • copies of any official legal documents, relevant to prove training/certifications and/or acquired knowledge (signed and with registration number);
  • copii după documente care atestă experienţa solicitată conform condiţiilor de desfăşurare a anunţului
  • the criminal record (valid for 6 months from the date of issue) or declaration on your own responsibility that there are no entries in the criminal record.
 • În data de 30.01.2019, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 06.02.2019, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 11.02.2019, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 14.02.2019, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 18.02.2019, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

 

Previous Post
PURCHASE OF ELECTRONIC SIGNATURE CERTIFICATION SERVICES
Next Post
A doua întâlnire a reprezentanților Băncii Mondiale cu mediul academic și de cercetare din Regiunea Nord-Vest
Menu
Skip to content