Echipa

ADR Nord-Vest a devenit un nume de referință în domeniul dezvoltării regionale. Succesul nostru în implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013, a Programului Operațional Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 și în implementarea de proiecte proprii destinate dezvoltării regionale se datorează aportului și muncii depuse de echipa noastră.

Dacă la sfârşitul anilor ’90 echipa ADR Nord-Vest avea mai puţin de 30 de angajaţi, în prezent echipa totalizează un număr de 115 angajați specializați în domenii specifice derulării POR (evaluarea proiectelor, monitorizarea și verificarea tehnică și financiară a proiectelor, planificare strategică, management de program, management de proiect, help-desk și asistență tehnică), în domenii de control intern (audit, juridic, control financiar preventiv) și în domeniile comunicării, resurselor umane, economic, administrativ.
În permanență agenția urmărește valorificarea competenței și expertizei celor care ni se alătură. Experiența și competențele fiecărui membru al echipei reprezintă punctul forte pentru atingerea obiectivelor organizaționale în noua perioadă de programare POR 2014-2020 .

În acest sens, politica de resurse umane se centrează pe dezvoltarea competențelor, pe creșterea coeziunii echipei și pe promovarea – în Regiunea Nord-Vest și în afara – ei a valorilor organizaționale.

Implicarea, Parteneriatul,  Comunicarea, Iniţiativa,  Inovarea, Profesionalismul, Transparenţa şi Dezvoltarea continuă a competenţelor  angajaţilor stau la baza îndeplinirii misiunii noastre.

Pentru noi este foarte important să încurajăm investițiile în dezvoltarea regiunii şi crearea de parteneriate, să venim în sprijinul actorilor locali din întreaga regiune, să lucrăm în mod corect şi transparent cu aceştia, indiferent că sunt autorităţi publice locale, microintreprinderi, ONG-uri sau alte entităţi. Noi sprijinim efortul acestora de a crea plusvaloare prin proiectele finanţate din fonduri nerambursabile destinate dezvoltării regionale.

Succesul beneficiarilor noştri înseamnă în acelaşi timp succesul nostru!

Director General  – Marcel Ioan Boloş

Asistent Director – Camelia Cristolțan, Claudia Pop

Expert cabinet directorial – Alfred Zsejki

Biroul Comunicare şi Mass-Media /Direcţia Generală

Expert comunicare– Andreea Marcu

Expert comunicare– Cristian Ciuta

Expert comunicare – Gabriela Barbur

Birou Audit / Direcţia Generală

Auditor intern – Dumitru Grozav

Auditor intern – Adriana Codrea

Compartiment Juridic / Direcţia Generală

Consilier juridic – Tudor Piciu

Consilier juridic – Mihaela Oltean Popa

Departament Strategie Regională, Cercetare şi transfer tehnologic, Turism / Direcţia Generală

Şef Departament  –  Petra Szavics

Expert tehnic – strategie regională – Michaela Mihăilescu

Expert tehnic – strategie regională – Török Gergely

Departament Proiecte şi Relaţii Internaţionale, Parteneriate / Direcţia Generală

Şef Departament – Valentin Florin Trifan

Expert tehnic – management proiecte – Ioana Pavel

Expert tehnic – management proiecte – Ioana Dragoş

Expert tehnic – management proiecte – Cristina David

Expert tehnic – management proiecte –  Alexandra Cătană

Referent evidenţă operaţiuni – Mihaela Sabo

Departament Investiţii Regionale-Direcţia Generală

Şef Departament – Cristian Otgon

Expert tehnic – Oana Banu

Expert tehnic – Oana Stănculescu

Expert tehnic–  Ramona Apetroaiei

Departament Monitorizare Ex-Post POSCCE / Direcţia Generală

Şef Departament  –  Gabriela Moldovan

Experţi cu rol de Ofiţer Monitorizare:

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Mihaela Costin

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Gianina Jucan

Expert cu rol de Ofiter Monitorizare – Alina Hacicu

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Ciprian Tăut

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Tudor Pălincaș Sav

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Sebastian Ilian

DIRECȚIA IMPLEMENTARE  POR

Director executiv implementare POR– Sanda Livia Cătană

Departament Asistenţă tehnică şi relaţia cu AM POR

Şef Departament  – Ramona Abrudean

Expert Asistenţă Tehnică relaţia cu AM POR – Alina Iuga

Expert Asistenţă Tehnică relaţia cu AMPOR – Elisabeta Ciceu

Expert Asistență Tehnică raportări – Anamaria Jula

Expert Asistenţă Tehnică raportări – Dana Blag

Departament Evaluare Selecţie Contractare / Direcţia Implementare POR

Şef Departament – Călin Măgurean

Experţi cu rol de ofiţer Evaluare Selecţie Contractare:

Expert evaluare selecție contractare – Mirela Biriş

Expert evaluare selecție contractare – Adriana Pop

Expert evaluare selecție contractare – Cristian Pop

Expert evaluare selecție contractare – Marius Sălăgean

Expert evaluare selecție contractare – Cristian Hurducaş

Expert evaluare selecție contractare – Lavinia Hopîrtean

Expert evaluare selecție contractare – Mihaela Benea

Expert evaluare selecție contractare –  Iulian Miclea

Departament Monitorizare Proiecte  / Direcţia Implementare POR

Şef Departament – Viorel Boca

Experţi cu rol de Ofiţer Monitorizare:

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Petru Miculaș

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Cristian Negucioiu

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Niculina Brilinshi

Exper cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Ciprian Patrone

Exper cu rol de ofițer monitorizare proiecte – George Vandici

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Dorin Orosan

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Răzvan Valentin Pop

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare – Dorinel Păcurar (Jud. Maramureș)

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare – Ionică Pop (Jud. Satu – Mare)

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare –  Horea Droc (Jud. Bihor)

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare – Ovidiu Ghiurco  (Jud. Sălaj)

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare –  Lazăr Domide (Jud. Bistrița Năsăud)

Departament Verificare Proiecte / Direcția Implementare POR

Șef Departament – Oana Lupu

Expert cu rol de Ofițer de contract – Simona Anton

Expert cu rol de Ofițer de contract – Teodora Biriș

Expert cu rol de Ofițer de contract – Dan Uza

Expert cu rol de Ofițer de contract – Cristian Popescu

Expert cu rol de Ofițer de contract – Daniel Jurcuț

Expert cu rol de Ofițer de contract – Luminita Sucală

Expert cu rol de Ofițer de contract – Ioana Tăbăcaru

Expert cu rol de Ofițer de contract – Roxana Martin

Expert cu rol de Ofițer de contract – Răzvan Canta

Expert cu rol de Ofițer de contract – Sorin Ușurelu

Expert cu rol de Ofițer de contract – Elena Luca

Expert cu rol de Ofițer de contract – Timea Toth

Expert cu rol de Ofițer de contract – Alina Teaha

Expert cu rol de Ofițer de contract – Monica Gorcea

Expert cu rol de Ofițer de contract – Sorina Otgon

Expert cu rol de Ofițer de contract – Dumitru Ciupac (Jud. Satu Mare)

Expert cu rol de Ofițer de contract – Ioana Alexa (Jud. Sălaj)

Expert cu rol de Ofițer de contract – Claudia Manolache (Jud. Bihor)

Expert cu rol de Ofițer de contract – Attila Csurka  (Jud. Bistriţa Năsăud)

Expert cu rol de Ofițer de contract – Adina Dumitru (Jud. Maramureş)

Departament Verificare Achiziţii Publice şi Conflict de Interese / Direcţia Implementare POR

Șef Departament – Ioana POP

Experți cu rol de Ofițer Achiziții :

Expert achiziţii – Liliana Bencea

Expert achiziţii – Alina Mărginean

Expert achiziţii – Nicolae Demian

Expert achiziţii – Alin Petreuş

Departament Sprijin Dezvoltare Urbană/ Direcţia Implementare POR

Şef Departament – Ana Maria Târnăvean Gorog

Expert tehnic – Voicu Pop

Expert tehnic – Vlad Anastasiu

Expert tehnic – Mihai Pașcalău

Compartiment Evidență Operațiuni / Direcția Implementare POR

Referent evidență operațiuni – Izabela Petean

Referent evidență operațiuni – Ciprian Patrone

Referent evidență operațiuni – Zamfirescu Ana-Maria

Compartiment SMIS (Sistem de Monitorizare a Instrumentelor Structurale) 

Expert SMIS – Paul Pantiș

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv Economic – Margareta Taloş

Departament Financiar Contabilitate / Direcţia Economică

Şef Departament – Mariana Domniţa

Expert economist – Lioara Bob

Expert economist –  Corina Pădurean

Expert economist –  Nicoleta Bleahu

Expert economist – Gabriela Kallos

Expert economist – Maria Coraş

Birou Control Financiar Preventiv / Direcția Economică

Expert control ex-ante (POR) – Susana Chiş-Bucur

Expert control ex-ante (operaţiuni proprii) – Otilia Magdaş-Ugruţan

Expert control ex-ante (POR) – Mariana Toader

Birou Achiziţii Publice Şi Asistenţă Tehnică Proiecte Proprii/ Direcţia Economică

Expert Achiziții Publice – Nicoleta Glodan

Expert achiziții publice – Neag Ioana Liana

Expert Financiar / Asistență Tehnică – Angela Man

Compartiment Resurse Umane /  Direcția Economică

Expert Resurse Umane – Mihaela Todea

Expert Resurse Umane – Dan Poltorac

Expert Resurse Umane – Mihaela Todor

Departament Administrativ-Logistic şi Relaţii cu publicul/ Direcţia Economică

Şef Departament – Cristian Mihoc

Secretar – Maria Măhălean

Administrator Imobile – Adrian Marchiş

Responsabil asigurare şi exploatare logistică  – Marinel Mihuţ

Referent arhivare – Alexandru Bogdan Kurti

Femeie de serviciu – Mona Szigethi

Femeie de serviciu–Carmen Lugigan

Femeie de serviciu–Carmen Tătar

Departament administrativ-logistic şi Relaţii cu publicul/ Compartiment Tehnologia Informaţiei / Direcţia Economică

Expert IT – Zsolt Vasarhely

Expert IT  –  Călin Pescariu