Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Colegiului Tehnic „Transilvania” din Municipiul Baia Mare

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Colegiului Tehnic „Transilvania” din Municipiul Baia Mare”.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific 4.5-Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă.

Scopul proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale de tip atelier școala aparținând Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare, cu scopul de a deveni relevantă pentru piața forței de muncă locală și regională.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învațământul profesional și tehnic a Colegiului Tehnic
    Transilvania din Baia Mare
  2. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin crearea unui confort termic adecvat actului educațional
  3. Dotarea adecvată a atelierelor școală în scopul creșterii calității infrastructurii relevante pentru piața forței de muncă
  4. Creșterea eficienței energetice a clădirilor, aparținând Colegiului Transilvania Baia Mare prin lucrari de reabilitare termică, având
    ca efect reducerea emisiilor de CO2
  5. Imbunătățirea aspectului urbanistic și creșterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia Mare.
  6. Reducerea efortului bugetar datorită scăderii cheltuielilor cu utilitățile aferente construcțiilor modernizate, care fac obiectul proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 63 de luni, din 15.03.2017 până la 31.05.2022

Valoarea totală a proiectului este de 23.638.784,28 lei, din care sprijin financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.157.066,74 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de închiriere sală de conferințe și servicii de catering
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut