Descriere proiect „Sprijin pentru ADR Nord – Vest în operaţionalizarea rolului de Autoritate de Management pentru POR Nord – Vest 2021 – 2027”, contract de finanţare nr. 2.1.134/08.03.2021, cod SMIS 140803

În perioada august 2020 – decembrie 2022 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) a implementat proiectul „Sprijin pentru ADR Nord – Vest în operaţionalizarea rolului de Autoritate de Management pentru POR Nord – Vest 2021 – 2027”, contract de finanţare nr. 2.1.134/08.03.2021, cod SMIS 140803.

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea Agenţiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest în perioada 2021-2027, iar obiectivul specific a fost ca ADR Nord-Vest să devină operaţională în calitate de Autoritate de Management pentru PR Nord-Vest 2021-2027.

În data de 11.10.2022 Comisia Europeana a aprobat Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 fapt ce a confirmat operaţionalizarea ADR Nord-Vest în calitate de Autoritate de Management.

Rezultatele aşteptate asumate şi îndeplinite au fost:

1. Program Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat şi transmis la Comisia Europeană.

2. Descriere de sistem elaborat şi aprobat la nivelul ADR Nord-Vest în calitate de AM PR 2021-2027.

3. Proceduri operaţionale elaborate la nivelul ADR Nord-Vest în calitate de AM PR Nord-Vest 2021-2027.

4. Evaluare strategică de mediu (SEA) pentru PR Nord-Vest 2021-2027.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, Axa prioritară: 2 ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI” / Obiectivul specific: 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI” / Acțiunea: 2.1.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”.

În perioada de programare 2021-2027 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) îndeplineşte rolul de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027). Conform OUG nr. 122/2020, prin care sunt prevăzute măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest va avea propriul Program Regional pentru perioada 2021-2027, cu priorități și alocări adaptate nevoilor sale.

În calitate de Autoritate de Management pentru PR Nord-Vest 2021-2027, ADR Nord-Vest coordonează lansarea apelurilor pentru proiecte, evaluarea, contractarea, monitorizarea și verificarea acestora, precum și decontarea plăților și atingerea indicatorilor propuși prin proiectele finanțate.

Proiectul a beneficiat de o asistenţă financiară nerambursabilă de 3.173.688,01 lei lei din care 2.697.634,82 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 476.053,19 lei din bugetul naţional. Durata proiectului a fost de 29 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 31.12.2022

Proiectul contribuie la atingerea Obiectivul specific 2.1 al Axei Prioritare 2 aferantă POAT 2014-2020, întrucât acțiunile vizează îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.

Articolul anterior
Închidere proiect „Sprijin pentru ADR Nord-Vest în operaţionalizarea rolului de Autoritate de Management pentru POR Nord-Vest 2021-2027”, cod SMIS 140803
Articolul următor
Realizarea Centrului de Date pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în beneficiul a 2,7 milioane de locuitori ai României
Meniu
Sari la conținut