DEBUTING – Egalitate de gen în mediul de afaceri

Respectarea principiilor egalității de gen sunt, de regulă, intrinsece în activitatea profesională. Prin analiza inițiativelor și a măsurilor întreprinse în 10 țări în cadrul proiectului DEBUTING implementat de ADR Nord-Vest, descoperim forme instituționale sau voluntare, prin care statul dar și asociațiile care reprezintă mediul de afaceri, le pot întreprinde pentru a spori gradul de conștientizare pentru aplicarea acestor norme, care vor contribui la un mediu antreprenorial mai competitiv, cu soluții de incluziune și non-discriminare.

În acest context, ADR Nord-Vest a organizat în 18 iunie 2024 întâlnirea semestrială a Comitetului Regional de Reprezentanți în cadrul proiectului european DEBUTING, grup reprezentativ format din clustere, asociații de antreprenoriat feminin, ONGuri și instituții publice din Regiunea Nord-Vest, susținut de expertiza Universității Babeș Bolyai Cluj-Napoca. Gazda celei de a treia întâlniri semestriale a fost Clusterul Mobilier Transilvan, în cadrul noului Centru de Excelență pentru Mobilă din incinta Cluj Innovation Park.

În acest cadru modern și inovativ, membrii comitetului au analizat bunele practici din regiunile partenere și propuneri de inițiative de succes din România. Exercițiul de analiză a prejudecăților existente la nivel macro în societate a fost urmat de o dezbatere cu privire la indicatorii care pot fi remediați pe termen lung pentru ca angajații să se simtă incluși la locul de muncă. Printre concluzii se conturează promovarea avantajelor aplicării egalității de gen în mediul privat, în urma unei analize calitative pentru a se identifica și remedia stereotipurile care pot exista în câmpul muncii.

Prin colaborarea cu Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Cluj-Napoca, organizație membră în grupul regional DEBUTING, Programul național Femeia Antreprenor este acum promovat la nivel european în Portalul Interreg Europe, drept exemplu de măsură publică de succes pentru susținerea femeilor din mediul privat. Cu un istoric de 10 ani, o nouă ediție a programului se pregătește a fi lansată anul acesta de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Alte inițiative de succes din România sunt analizate în vederea promovării la nivel european prin intermediul acestui proiect.

Participanții au vizitat atelierele de prototipare și stațiile cu realitate virtuală din cadrul Centrului de Excelență pentru Mobilă, o investiție a Clusterului de Mobilier Transilvan finalizată recent prin accesarea de fonduri europene. Datorită infrastructurii moderne și a dotărilor disponibile, această locație a fost aleasă și pentru vizita interregională pe care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest o va organiza anul viitor pentru delegația DEBUTING din cele 10 țări partenere.

Experții ADR Nord-Vest participă împreună cu membrii grupului regional DEBUTING la întâlniri și la ateliere tematice pe subiectul egalității de gen în regiunile din țările partenere. Semestrial, aceste reuniuni locale sunt organizate pentru asigurarea transferului de cunoștințe dobândite în urma interacțiunii directe. Efectul acestor ședințe de lucru este adoptarea sau adaptarea unor bune practici care pot remedia disparitățile de gen din mediul antreprenorial.

La începutul acestui an, echipa de proiect a ADR Nord-Vest a participat împreună cu reprezentanții a două dintre clustere, Mobilier Transilvan și Transilvania IT, la întâlnirile de consorțiu și la sesiunile de transfer de expertiză care au avut loc în Germania, Spania și respectiv Polonia. Aceste reuniuni interregionale sunt un bun prilej de interacțiune între membrii grupurilor din cele 10 țări partenere și experți, iar efectele implică transferul de expertiză și generarea de noi metode de lucru.

Cele mai relevante idei și măsuri de promovare și susținere a clusterelor și a egalității de gen, din perspectiva potențialului de transferabilitate și colaborare, au fost prezentate membrilor grupului regional DEBUTING:

GERMANIA – https://www.interregeurope.eu/debuting/news-and-events/news/equality-as-a-competitive-factor-in-bw-and-the-eu

 • Politica de susținere a clusterelor din Regiunea Baden-Württemberg, a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă și a rezultatelor obținute în urma evaluării impactului acesteia asupra comunității
 • Programul public Woman and Career in Baden-Württemberg pentru promovarea egalității de șanse și a integrării femeilor de alte naționalități pe piața muncii. Prin intermediul programului se oferă stimulente pentru armonizarea vieții profesionale cu atribuțiile familiale, mentorat și consiliere pentru integrarea pe piața forței de muncă
 • Inițiativa public-privată „Woman in STEM professions” sprijină participarea femeilor la cursuri de formare profesională și inserția pe piața forței de muncă în domeniile conexe Științei, Tehnologiei, Ingineriei și Matematicii. Alianța are definit un program de acțiune comun pentru toate organizațiile implicate: dezbateri anuale în grupuri de lucru, reuniuni de rețea, campanii de promovare și buletine informative
 • Programul Girls Digital Camp stimulează interesul elevelor pentru domeniul digital prin implementarea și consolidarea abordărilor didactice eficiente: cursuri modulare de bază, vizite în companii, oportunități de dezvoltare și orientare profesională
 • Programul familyNET 4.0 asigură un echilibru angajaților între viața profesională și cea personală, prin soluții digitale și prin resurse puse la dispoziția celor peste 4000 de firme înscrise deja în rețea. Ghid practic pentru companii privind punerea în aplicare a serviciilor de îngrijire a copiilor în cadrul întreprinderii, politici de resurse umane care să fie orientate către nevoile familiei în diferite etape ale vieții, organizarea de competiții cu premii pentru firmele care asigură locuri de muncă moderne
 • Programul de susținere a leadershipului feminin Spitzenfrauen BW, derulat de Ministerul Regional al Economiei, Muncii și Turismului împreună cu un grup de sprijin format din 13 companii din mediul de afaceri, asigură sesiuni de mentorat și bune practici privind înaintarea în carieră, cu obiectivul de a promova și susține femeile în poziții de conducere în diferite domenii profesionale, obiectivul fiind creșterea ponderii femeilor în poziții de top management în companiile din regiune
 • Strategia de specializare inteligentă cu componentă de sustenabilitate (S4) a Regiunii Navarra pentru perioada curentă a marcat o schimbare de paradigmă în cadrul de programare strategică, prin trecerea de la S3 la S4; presupune evaluarea anuală a factorilor de competitivitate pentru fiecare prioritate strategică, pe obiectivele majore ce măsoară tranziția verde și tranziția digitală în economia regiunii, în vederea atingerii obiectivului final, de a îmbunătăți prosperitatea în regiune, precum și calitatea vieții locuitorilor acesteia.
 • Prin programul @InnovaRSE Navarra, Guvernul Regional sprijină companiile din Navarra în implementarea politicii de responsabilitate socială (CSR), cu respectarea principiilor de integrare în politicile și managementul companiei, prin acțiuni precum: :
  • subvenții pentru proiecte de egalitate de gen.
  • sprijin pentru promovarea responsabilității sociale pentru IMM-uri
  • Granturi pentru proiecte CRS, axate pe management participativ prin implicarea angajaților în procesul de co-design și implementare a măsurilor care contribuie la îmbunătățirea poziționării competitive a companie, inovație în managementul organizațional, menținerea personalului în relație cu creșterea firmei prin digitalizare, etica în afaceri și transparență, economie circulara; promovare sau consiliere.

Per ansamblu, programul a contribuit la generarea condițiilor pentru o schimbare a culturii de afaceri în Navarra, având ca principale instrumente acordarea de diplome la sfârșitul fiecărei etape, precum și organizarea unei festivități de premiere anuale.

 • Institutul pentru Egalitate din Navarra (INAI) gestionează Registrul de Planuri de Egalitate de Gen, un ansamblu de măsuri și acțiuni întreprinse pentru a se asigura că bărbații și femeile sunt tratate în mod egal și au aceleași oportunități la locul de muncă. Planurile sunt negociate între companie și reprezentanţii legali ai angajaților, sunt înregistrate în registrul național și sunt valabile 4 ani; sunt obligatorii pentru companiile cu peste 50 angajați și voluntare pentru restul, pentru care se acordă subvenții.
 • Programul Sigiliul Reconcilia, implementat de Asociația Femeilor de Afaceri și Manageri din Navarra AMEDNA în parteneriat cu Guvernul Regional, sprijină companiile să asigure echilibrul dintre viața profesională și cea privată, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Programul este personalizat și adaptat fiecărui profil de companie și garantează un grad ridicat de egalitate de gen, măsurile de echilibru între viața profesională și viața privată fiind pozitive atât din perspectiva companiei, cât și din cea a angajaților, și contribuie la îmbunătățirea imaginii companiei.

Consorțiul DEBUTING s-a extins din acest an prin includerea Primăriei Ungheni din Republica Moldova, care va fi gazdă pentru prima dată la următoarea întâlnire interregională planificată pentru  această toamnă.

Pe parcursul proiectului sunt identificate cele mai bune măsuri din regiunile partenere, care pot fi implementate în România prin proiecte pilot conexe. Acest transfer de bune practici este gândit pentru a îmbunătăți politicile publice care susțin egalitatea de gen, dar și maniera prin care aceste principii incluzive sunt respectate și aplicate în mediul de business prin apelurile de proiecte dedicate din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, pentru care ADR Nord-Vest este Autoritate de Management.

Proiectul DEBUTING este finanțat prin Programul de cooperare Interreg Europe 2020-2027 și se implementează la nivelul a 11 regiuni din 11 țări, pe o perioadă de 4 ani, începând din luna martie a anului trecut. Partenerii sunt organizații de tip agenții de dezvoltare, autorități locale și regionale, care facilitează procesele de transfer de experiență și cunoaștere, în beneficiul organizațiilor din regiunile partenere, cu rol de reprezentare a mediului economic.

Articolul anterior
Municipiul Carei a semnat încă 2 contracte în valoare de 3.4 milioane de euro în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Articolul următor
Studenții Universității Oradea se vor putea bucura în curând de dotările de top ale laboratoarelor din cadrul Centrului de transfer tehnologic „Smart Industries
Meniu
Sari la conținut