CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 711, 721, 712, 722, 713 și 723

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM  pentru Ghidurile Solicitantului 711, 712, 713, 721, 722, 723 –  documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 5 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 711 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (urban) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/711/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Justificarea emiterii acestui Corrigendum:

– modificarea Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, versiunea 3.1, aprobată prin Decizia C(2024) 2896 din 29.04.2024

– necesitatea completării informațiilor pentru Anexa VII – Contractul de finanțare, Anexa 6. Condiții specifice ale contractului de finanțare (pentru proiectele care se încadrează parțial în alocarea apelului de proiecte /supracontractare – dacă este cazul).

Din acest considerent au fost modificate următoarele:

Ghidul Solicitantului, subcapitolul 3.8.1. Indicatori de realizare;
Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare.
Anexa IV – Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare.
Anexa V – Lista indicatorilor de realizare și de rezultat.
Anexa VII – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 5 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 721 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (rural) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/721/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Justificarea emiterii acestui Corrigendum:

– modificarea Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, versiunea 3.1, aprobată prin Decizia C(2024) 2896 din 29.04.2024

– necesitatea completării informațiilor pentru Anexa VII – Contractul de finanțare, Anexa 6. Condiții specifice ale contractului de finanțare (pentru proiectele care se încadrează parțial în alocarea apelului de proiecte /supracontractare – dacă este cazul).

Din acest considerent au fost modificate următoarele:

Ghidul Solicitantului, subcapitolul 3.8.1. Indicatori de realizare;
Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare.
Anexa IV – Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare.
Anexa V – Lista indicatorilor de realizare și de rezultat.
Anexa VII – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 712 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/712/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Justificarea emiterii acestui Corrigendum:

– modificarea Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, versiunea 3.1, aprobată prin Decizia C(2024) 2896 din 29.04.2024

– necesitatea completării informațiilor pentru Anexa VII – Contractul de finanțare, Anexa 6. Condiții specifice ale contractului de finanțare (pentru proiectele care se încadrează parțial în alocarea apelului de proiecte /supracontractare – dacă este cazul).

Din acest considerent au fost modificate următoarele:

Ghidul Solicitantului, subcapitolul 3.8.1. Indicatori de realizare;
Anexa IV – Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare.
Anexa V – Lista indicatorilor de realizare și de rezultat.
Anexa VII – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 722 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/722/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Justificarea emiterii acestui Corrigendum:

– modificarea Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, versiunea 3.1, aprobată prin Decizia C(2024) 2896 din 29.04.2024

– completarea informațiilor și îndreptarea unor erori materiale în Anexa VII – Contractul de finanțare, Anexa 6. Condiții specifice ale contractului de finanțare în Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027 (pentru proiectele care se încadrează parțial în alocarea apelului de proiecte /supracontractare – dacă este cazul) și în Secțiunea II  – Condiții specifice aplicabile Obiectivului de investiție din contractul de finanțare

Din acest considerent au fost modificate următoarele:

Ghidul Solicitantului, subcapitolele 3.8.1. Indicatori de realizare și 5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților.
Anexa IV – Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare.
Anexa V – Lista indicatorilor de realizare și de rezultat.
Anexa VII – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 713Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/713 /1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Justificarea emiterii acestui Corrigendum:

– modificarea Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, versiunea 3.1, aprobată prin Decizia C(2024) 2896 din 29.04.2024

– completarea informațiilor și îndreptarea unor erori materiale în Anexa VII – Contractul de finanțare, Anexa 6. Condiții specifice ale contractului de finanțare în Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027 (pentru proiectele care se încadrează parțial în alocarea apelului de proiecte /supracontractare – dacă este cazul) și în Secțiunea II  – Condiții specifice aplicabile Obiectivului de investiție din contractul de finanțare.

 

Din acest considerent au fost modificate următoarele:

Ghidul Solicitantului, subcapitolul 3.8.1. Indicatori de realizare;

Anexa IV – Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare.

Anexa V – Lista indicatorilor de realizare și de rezultat.

Anexa VII – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 723Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/723 /1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Justificarea emiterii acestui Corrigendum:

– modificarea Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, versiunea 3.1, aprobată prin Decizia C(2024) 2896 din 29.04.2024

– completarea informațiilor și îndreptarea unor erori materiale în Anexa VII – Contractul de finanțare, Anexa 6. Condiții specifice ale contractului de finanțare în Secțiunea I – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Programului Regional 2021-2027 (pentru proiectele care se încadrează parțial în alocarea apelului de proiecte /supracontractare – dacă este cazul) și în Secțiunea II  – Condiții specifice aplicabile Obiectivului de investiție din contractul de finanțare.

 

Din acest considerent au fost modificate următoarele:

Ghidul Solicitantului, subcapitolul 3.8.1. Indicatori de realizare;

Anexa IV – Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare.

Anexa V – Lista indicatorilor de realizare și de rezultat.

Anexa VII – Contractul de finanțare.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
O finanțare în valoare de aproape 12,5 milioane de EURO va asigura siguranța rutieră pe drumurile județene 767M și CD44
Articolul următor
După decenii de uitare, Castelul Teleki din Pribilești va fi restaurat și transformat în muzeu prin intermediul unei finanțări de peste 12 milioane de EURO
Meniu
Sari la conținut