CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 132.A.1 și 132.A.2

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 132.A.1 și 132.A.2.

CORRIGENDUM nr. 6 de modificare și completare a 132.A.1  – Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/132.A.1/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum este corectarea unor erori materiale din cadrul Ghidului Solicitantului și a Contractului de finanțare.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, subcapitolul 5.1.1 Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererii de finanțare.

Anexa IV – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 132.A.2 – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/132.A.2/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum este corectarea unor erori materiale din cadrul Ghidului Solicitantului și s-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte – 26.04.2024;

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte – 26.04.2024;

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte – 27.10.2025;

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor;
5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților;
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare.

Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare;

Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară;

Anexa III.1 – Declarația Unică;

Anexa III.4 – Macheta financiară;

Anexa VII– Contractul de finanțare.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Achiziție de servicii de închiriere sală de evenimente și servicii de catering
Articolul următor
Achiziție de servicii de catering
Meniu
Sari la conținut