CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 131.B, 131.C și 131.D

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 131.B, 131.C și 131.D, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 5 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest      și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.B/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

 

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum:

–              a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului;

–              a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor;

–              a fost actualizată SCHEMA SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional – INVESTIȚII PRODUCTIVE INOVATOARE pentru IMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest ;

 

Din acest considerent au fost modificate:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

1.3. Glosar
3.13. Reguli privind ajutorul de stat
5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
5.2.4. Activități neeligibile
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare.

Anexa III.6 – Declarația de eligibilitate.

Anexa III.7.a. – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM (Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM-urilor)

Anexa VIIIContractul de finanțare.

Anexa IXSCHEMĂ SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional – INVESTIȚII PRODUCTIVE INOVATOARE pentru IMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

CORRIGENDUM nr. 7 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii  și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.C/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum:

–              a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului;

–              a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor;

–              a fost actualizată SCHEMA SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional – INVESTIȚII PRODUCTIVE INOVATOARE pentru IMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest ;

 

Din acest considerent au fost modificate:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

1.3. Glosar
3.13. Reguli privind ajutorul de stat
5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
5.2.4. Activități neeligibile
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare.

Anexa III.6 – Declarația de eligibilitate.

Anexa III.7.a. – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM (Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM-urilor)

Anexa VIIIContractul de finanțare.

Anexa IXSCHEMĂ SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional – INVESTIȚII PRODUCTIVE INOVATOARE pentru IMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

CORRIGENDUM nr. 5 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.D /1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum:

–              a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului;

–              a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor;

–              a fost actualizată SCHEMA SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional – INVESTIȚII PRODUCTIVE INOVATOARE pentru IMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest ;

 

Din acest considerent au fost modificate:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

1.3. Glosar
3.13. Reguli privind ajutorul de stat
5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
5.2.4. Activități neeligibile
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare.

Anexa III.6 – Declarația de eligibilitate.

Anexa III.7.a. – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM (Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM-urilor)

Anexa VIIIContractul de finanțare.

Anexa IXSCHEMĂ SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional – INVESTIȚII PRODUCTIVE INOVATOARE pentru IMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

 

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Achiziția de servicii de monitorizare, intervenție, antiefracție
Articolul următor
Sîngeorz-Băi devine mai verde și mai accesibil datorită unui contract în valoare de 1 milion de euro din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Meniu
Sari la conținut