CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 112, 131.B, 131.C, 131.D

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidurile Solicitantului 112, 131.B, 131.C, 131.D

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 112 Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/112/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.B/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.C/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.D/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Pentru Ghidurile Solicitantului 112, 131.B, 131.C, 131.D – Scopul acestui corrigendum:

s-a revizuit mecanismul de derulare a apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Din acest considerent, se modifică și completează:

Ghidul Solicitantului,  capitolele: 8.5 și 8.6

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Rezultatele reuniunii Comitetului de monitorizare, Oradea, 24 noiembrie 2023
Articolul următor
Al doilea Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului 311.A
Meniu
Sari la conținut