CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidul Solicitantului 132.B.1

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.3 pentru Ghidul Solicitantului 132.B.1, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/132.B.1/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum este actualizarea SCHEMA SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional „Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri și sprijin pentru întreprinderile nou înființate incubate”

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele

1.3 Glosar;
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile;
3.4. Rata de cofinanțare;
3.13. Reguli privind ajutorul de stat;
5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor;
5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților;
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor;
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare;
8.9 Contractarea proiectelor.

Anexa III.1 – Declarație unică;

Anexa III.4 – Declarația de eligibilitate;

Anexa V – Matricea de corelare;

Anexa VII – Contractul de finanțare;

Anexa VIII – SCHEMA SPECIFICĂ – Ajutor de minimis & ajutor de stat regional „Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri și sprijin pentru întreprinderile nou înființate incubate”.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
A fost semnat proiectul “Reabilitarea și punerea în valoare a ansamblului cetății Bathory – Cod SMIS 302104” între ADR Nord-Vest și orașul Șimleu Silvaniei
Articolul următor
Ghidul Solicitantului 723 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural) a fost publicat astăzi, 20 martie 2024
Meniu
Sari la conținut