CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidul Solicitantului 132.A.2

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.3 pentru Ghidul Solicitantului 132.A.2, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare a Ghidului Solicitantului 132.A.2 – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/132.A.2/1 –din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum:

a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului;
a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor.

Din acest considerent, se modifică Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților
5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile

Se modifică Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare.
Se modifică Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară.
Se modifică Anexa III.1 – Declarația Unică.
Se modifică Anexa III.3 – Plan de afaceri.
Se modifică Anexa V – Lista indicatorilor de realizare și a indicatorilor de rezultat.
Se modifică Anexa VI – Matricea de corelare

Se modifică Anexa VII – Instrucțiuni de completare în MySMIS2021 a Cererii de Finanțare aferentă apelului de proiecte.
Se modifică Anexa VIII – Contractul de finanțare.

Modificările realizate sunt prezentate detaliat și comparativ în cadrul anexei Sinteză corrigendum.

Anexa Sinteză corrigendum face parte integrantă din prezentul corrigendum.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering
Articolul următor
Șimleu Silvaniei se modernizează datorită unui contract semnat de 4,6 milioane de euro în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Meniu
Sari la conținut