CORRIGENDUM nr.1 pentru Ghidurile Solicitantului 712, 722, 713, 723

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.1 pentru Ghidurile Solicitantului 712, 722, 713 și 723 –  documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresele de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 712 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/712/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum: a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului și a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului
5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților
5.2.2 Activități eligibile
7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii
7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

Anexa III.1 – Declarația Unică

Anexa III.6 – Macheta financiară

Anexa III.10 – Declarația de eligibilitate

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 722 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/722/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum: a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului și a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor.

 

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului
5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților
5.2.2 Activități eligibile
7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii
7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

Anexa III.1 – Declarația Unică

Anexa III.6 – Macheta financiară

Anexa III.10 – Declarația de eligibilitate

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 713Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/713 /1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum: a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului și a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților
7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

Anexa III.6 – Macheta financiară

Anexa III.10 – Declarația de eligibilitate

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 723Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2024/723 /1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum: a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului și a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

Ghidul Solicitantului, capitolele/subcapitolele:

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților
7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

Anexa III.6 – Macheta financiară

Anexa III.10 – Declarația de eligibilitate

 

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică apelurilor de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 121, 131.A și 132.A.2
Articolul următor
CORRIGENDUM nr. 7 pentru Ghidul Solicitantului 132.A.1
Meniu
Sari la conținut