Corrigendum la Ghidul specific pentru iluminatul public

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat și completat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul REGIO – Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Principalele modificări vizează clarificarea aspectelor privind înscrierea definitivă/temporară a drepturilor de proprietate menționate la secțiunea 4.1; modificarea termenului în situația în care nu există un operator desemnat la data depunerii cererii de finanțare; documentele de proprietate solicitate la depunere pentru situațiile în care sunt executate lucrări ce necesită obținerea autorizației de construire, cât și pentru pentru cele care nu necesită obținerea AC; introducerea unei clauze contractuale privind asigurarea continuității procesului delegării gestiunii serviciului de iluminat public; introducerea condițiilor privind acceptarea gestiunii SIP prin gestiune directă.

Ordinul MDRAP 4496 /11.04.2018

Sinteza modificărilor

Ghid 3.1C – Iluminat Public – corrigendum nr. 1

Articolul anterior
Cerere ofertă de preț servicii de publicitate media
Articolul următor
Servicii  de catering
Meniu
Sari la conținut