Consultare privind profilul socio-economic (draft 1) al Regiunii Nord-Vest aferent Planului de Dezvoltare Regională (PDR) pentru perioada 2021-2027

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest elaborează Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027, principalul document strategic de la nivelul Regiunii Nord-Vest, cu rol esențial în orientarea investițiilor publice și private în următoarea perioadă de programare. Similar exercițiilor anterioare de planificare a dezvoltării regionale, procesul de elaborare a PDR este unul participativ, fiind bazat pe parteneriat şi consultare publică.

În acest context, o primă versiune a documentului“Profilul socio-economic al Regiunii Nord-Vest este în prezent supusă dezbaterii în Grupurile Tematice Regionale (GTR), foruri consultative în cadrul structurii parteneriale regionale, reprezentând principalele organizații din regiune (autorități publice, mediul academic și de cercetare, mediul de afaceri, organizații non-guvernamentale, societatea civilă, etc.). Pentru o cât mai exhaustivă radiografiere a problematicii regionale în vederea identificării ulterioare a principalelor priorități strategice de dezvoltare pentru perioada 2021-2027, documentul este supus consultării publice.

Termenul limită până la care se pot depune observații sau propuneri de îmbunătățire a documentului “Profilul socio-economic al Regiunii Nord-Vest” (primul draft) este 25.02.2020. Persoanele de contact din partea secretariatului CRP și GTR sunt Beatrice Moldovan (email beatrice.moldovan@nord-vest.ro) și Michaela Mihailescu (email michaela.mihailescu@nord-vest.ro), tel 0264 – 431 550 int. 28.

Notă:

a. Un set de documente suport referitoare la politicile UE post 2020 (politica de coeziune și politica agricolă comună), propuneri privind arhitectura viitoarelor programe operaționale, precum și prioritățile naționale de investiții din fonduri europene propuse pentru perioada 2021-2027, se pot accesa pe link-urile de mai jos:

1. Politica de coeziune 2021-2027 http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/97f5ac61d15656ebfcc3aac10e0dc771-1.pptx

2. Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene post-2020 http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/ad9d071c54590b7ddd1b64051942b574-1.pptx

3. Arhitectura Programe Operaționale Politica de Coeziune 2021-2027 http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/b03feda27e03b0a7b4fdad5f7cfeb1c5.pptx

4. Politica agricolă comună post 2020 – Cadrul General al PNS – https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PAC_dupa_2020/2020/prezentare-cadru-general-PNS.pdf

b. Documentul este structurat în conformitate cu indicațiile metodologie unitare propuse la nivel național prin Metodologia MDRAP 2012.

Articolul anterior
4 contracte de finanțare semnate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj în cadrul POR 2014-2020
Articolul următor
Consultare privind profilul socio-economic (draft 1) al Regiunii Nord-Vest aferent Planului de Dezvoltare Regională (PDR) pentru perioada 2021-2027
Meniu
Sari la conținut