Concurs de dosare pentru desemnarea reprezentantului A.D.R. Nord-Vest, în Comisia de cenzori a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea

A.D.R. Nord-Vest organizează concurs de dosare pentru desemnarea reprezentantului A.D.R. Nord-Vest, în Comisia de cenzori a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România Ungaria (BRECO).

Reprezentantul A.D.R. Nord-Vest în Comisia de cenzori a BRECO este remunerat cu o indemnizaţie/raport anual al Comisiei de cenzori, care va fi achitată anual, după întocmirea raportului cenzorilor.

Condiţii de participare:

  1. Criterii (cerinţe) obligatorii de participare:
  • expert contabil şi experienţă în activitatea financiar-contabilă de cel puţin 5 ani

sau

  • absolvent cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi experienţă în activitatea financiar-contabilă de cel puţin 5 ani;
  1. Poate să constituie avantaj următoarele certificări:
–       masterat în specialitatea finanţe-contabilitate
–       membru Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR)
–       membru Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)
–       membru Camera Consultantilor Fiscali (CCF)
–       certificare Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
–       certificare Chartered Financial Analyst (CFA)

 

Metodologia de desfăşurare a concursului de dosare:

Pentru participarea la concursul de dosare sunt eligibili doar candidaţii care îndeplinesc criteriile (cerinţele) obligatorii.

Candidaţii vor transmite documentele care atestă îndeplinirea criteriilor obligatorii precum şi documentele suplimentare, privind certificările existente. Candidaţii care nu îndeplinesc criteriile obligatorii sunt excluşi din competiţie. Documentele suplimentare transmise pot aduce candidaţilor un avantaj în luarea deciziei de selecţie.

Candidatul declarat câştigător pentru a fi desemnat ca reprezentant A.D.R. Nord-Vest în comisia de cenzori a BRECO,  este cel declarat de către comisia de evaluare a dosarelor candidaţilor, în urma susţinerii unui interviu.

Calendarul concursului de dosare:

În data de 13.11.2017 anunţul este postat pe site-ul A.D.R. Nord-Vest.

Până în data de 27.11.2017, ora 16:00, candidaţii interesaţi vor transmite documentele solicitate, pe adresa de e-mail: mihaela.todor@nord-vest.ro;

Data interviului  va fi comunicată candidaţilor declaraţi eligibili după analiza dosarelor depuse, iar ulterior acestuia candidaţii vor fi anunţaţi telefonic sau pe e-mail, despre rezultatul obţinut la concursul de dosare.

Articolul anterior
Contribuția economiei circulare la dezvoltarea sectorului agro-alimentar, în dezbatere la Cluj-Napoca
Articolul următor
Achiziție servicii hoteliere
Meniu
Sari la conținut