Comitet Regional pentru incluziune și egalitate de gen pentru mediul de afaceri din Regiunea Nord-Vest

În data de 16 ianuarie 2024, în contextul proiectului european de cooperare DEBUTING [Developing Businesses Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences], Academia Română filiala Cluj-Napoca a fost gazda întâlnirii Comitetului Regional de Reprezentanți, constituit de ADR Nord-Vest pentru asigurarea transferului de bune practici și capitalizarea acțiunilor interregionale care se desfășoară pe o perioadă de 4 ani între 10 țări.

În deschidere, dl. Președinte Academician Doru Pamfil și d-na Director General Interimar al ADR Nord-Vest, d-na Csilla Hegedüs, au adresat un mesaj membrilor grupului regional, privind importanța implementării și respectării principiilor egalității de gen atât în mediul academic cât și în mediul economic, politic și instituțional.

Membrii grupului participă prin rotație la întâlniri la nivel european pe teme de egalitate de gen organizate în regiunile din țările partenere, la diferite ateliere tematice facilitate de partenerii proiectului și se reunesc semestrial la nivel local, pentru a asigura transferul de bune practici din interacțiunea directă și pentru a analiza posibilitatea adoptării sau adaptării unor inițiative similare.

Comitetul Regional de Reprezentanți este o structură informală, bazată pe colaborare instituțională, formată din organizații reprezentative pentru tematica abordată, lista fiind deschisă și altor organizații care doresc să se alăture inițiativei. La întâlnire au participat reprezentanți de la:

  • organizații publice: Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj (DGASPC), Academia Română filiala Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai
  • clustere și structuri de sprijin pentru afaceri: Cluj Innovation Park, Clusterul de Educație (C-EDU), Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Cluster AgroTransilvania, Cluster Mobilier Transilvan, Transilvania IT Cluster, Transylvania Energy Cluster (TREC)
  • asociații de antreprenoriat feminin, ONG-uri: Asociația Femeilor de Afaceri Cluj, Asociația Antreprenoare, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (centru Europe Direct)

Participanții au contribuit cu experiența proprie la identificarea principalelor provocări cu care se confruntă firmele și organizațiile din perspectiva egalității de gen, la atribuirea responsabilităților și la recomandarea unor potențiale soluții și măsuri concrete. Concluziile atelierului urmează a fi integrate din exerciții similare realizate între membrii grupurilor din țările partenere. Corelat cu aplicarea unui chestionar dedicat firmelor pentru a evalua diferențe între gradul de percepție a egalității și diversității în cele 10 țări, la nivelul fiecărei regiuni partenere se va elabora o sinteză a cadrului legislativ național, o analiză a criteriilor de respectare a principiilor de egalitate de șanse la nivelul programelor de finanțare și a strategiilor regionale. UBB Cluj-Napoca asigură expertiza externă specializată pe domeniu, pe durata proiectului.

În decursul anului trecut, reprezentanții AgroTransilvania Cluster și Cluj Innovation Park au participat împreună cu membrii din echipa de proiect a Agenției, la întâlnirile de transfer de bune practici organizate la Rovaniemi de Consiliul Regional Laponia din Finlanda (în luna iunie) și la Strasbourg de Regiunea Grand-Est din Franța (în luna octombrie). Întâlnirile interregionale conferă posibilitatea interacțiunii între membrii grupurilor regionale din cele 10 țări partenere, stimulând transferul de expertiză și generând cunoaștere. Exemplele de bune practici colectate au fost prezentate la întâlnirea regională semestrială, dintre care cele mai relevante din perspectiva potențialului de asimilare și colaborare ar fi:

FRANȚAhttps://clustercollaboration.eu/content/high-level-speakers-and-good-practices-clusters-and-improving-gender-equality

  • Plan multi-anual de egalitate de gen implementat de Regiunea Grand-Est, atât intern prin măsuri de sprijin în activitatea profesională pentru femei sau părinți, cât și extern, dedicate comunității, prin instrumente precum Relațiometrul, pentru identificarea relațiile toxice în special în rândul tinerilor, codul și procedura de într-ajutorare pentru cazurile de violență stradală Unde este Angela sau Programul anual de coaching și leadership Ele sunt în Grand-Estcare asistă 12 tinere între 25 și 35 de ani în parteneriat cu regiunea Quebec din Canada
  • RoboTech Girls: program organizat de Camera de comerț în parteneriat cu Inspectoratele școlare, adresat anual către 300 de eleve de școala generală și liceu, care include o sesiune plenară, un târg virtual de introducere în meserii digitale, cursuri de robotică și sesiuni de sprijin cu firme, pentru a stimula opțiunile unei educații și cariere de tip STEM în rândul populației de gen feminin
  • Mulhouse 42: traininguri de lungă durată de profil codare/IT, fără profesor, printr-o metodă de grup inovativă bazată pe cursuri modulare online folosind o infrastructură amplasată în locații în proximitatea parcurilor industriale. Modelul 42, pornit din Paris acum 10 ani, a fost exportat în prezent în 31 de țări de pe tot globul și a devenit Rețeaua 42, cu o atenție specială pentru tehnici de încurajare și susținere a cursantelor de gen feminin.

Bunele practici locale au fost încununate de o vizita ghidată a delegației din cele 10 țări la Parlamentul European, unde au fost evidențiate personalități feminine care au marcat peisajul politic al Uniunii Europene.

FINLANDAhttps://www.interregeurope.eu/debuting/news-and-events/news/project-meeting-under-the-midnight-sun-in-lapland

  • Women in Mining Finland”, – asociația femeilor din sectorul minier, pentru conferirea de șanse egale de angajare în sectorul tradițional masculin din perspectiva efortului fizic, precum și adaptarea la fiziologia feminină a unor echipamentele de bază ale acestei industrii.
  • Arctic Smartness – Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Lapland, care a operaționalizat componenta de sustenabilitate (S4) implementată cu succes și a rezultatele obținute în urma evaluării impactului acesteia asupra comunității
  • Clubul de antreprenoriat Business Ladies pentru femeile migrante – proiect implementat de Centrul Arctic al Universității Lapland – organizează acțiuni periodice de sprijin și instruiri profesionale pentru membrele comunității
  • Clusterul Arctic Industry and Circular Economy – un cluster interregional concentrat pe utilizarea durabilă a resurselor naturale arctice și pe dezvoltarea potențialului Regiunii Lapland în ceea ce privește economia circulară. Condus de Parcul Tehnologic Digipolis, clusterul reprezintă o verigă importantă pentru dezvoltarea ecosistemului pentru IMM-urile care furnizează servicii industriale pentru utilizarea subproduselor și a reziduurilor din industriile siderurgice, forestiere, energetice, miniere și produse din lemn. În acestea sectoare preponderent dominate de prezența masculină, este o preocupare constantă aplicarea unei abordări inclusive în acțiunile întreprinse de cluster.

Bunele practici din Finlanda au fost completate în aer liber de un exercițiu consacrat de grup de tipul Privilege Walk – care are rolul de a conștientiza situațiile de discriminare care apar prin presiunea societății și a grupurilor.

În perioada următoare, pe parcursul anului 2024, vor fi colectate bune practici prin întâlnirile care se vor organiza la Stuttgart în Germania în luna ianuarie de către Agenția pentru Clustere a Regiunii Baden-Württemberg, la Pamplona în Spania în luna aprilie de Agenția SODENA a Regiunii Navarra și la Gdansk în Polonia de Regiunea Pomorskie.

Corelat cu specificul activității membrilor grupului regional, pe parcursul proiectului vor fi identificate cele mai potrivite inițiative din regiunile partenere, cu potențial de replicare în România/ în regiune, cu posibilitatea de a fi implementate prin proiecte pilot ulterioare. De asemenea, transferul de bune practici vizează îmbunătățirea politicilor publice de susținere a egalității de gen și a modalităților de transpunere și respectare a principiilor în apelurile dedicate mediului economic din Programul Regional 2021-2027, pentru care ADR Nord-Vest este Autoritate de Management.

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering, restaurant și închiriere sală de evenimente
Articolul următor
Achiziție servicii catering
Meniu
Sari la conținut