Cerere ofertă program de formare profesională

Obiect achiziție: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziție (specificații tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezență fizică, cu emitere de certificat de participare,
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: luna august 2024
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Cadrul legislativ privind achizițiile publice
  • Particularizări privind starea de urgență instituită la nivelul României
  • Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice
  • Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi, etc.
  • Praguri valorice și proceduri de atribuire
  • Elaborarea documentației de atribuire. Rolul DUAE
  • Strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; Alegerea și justificarea criteriului de atribuire
  • Platforma SEAP
  • Dosarul de achiziție
  • Modificările aduse legislației în domeniul achizițiilor
  • Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și Puncte de vedere emise de ANAP
  • Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice
  • Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
  • Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese
  • Proceduri de achiziții publice: Procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv etc.
  • Sistemul electronic de achiziții publice – SEAP
  • Atribuirea contractelor de achiziții publice
  • Oferte alternative, subcontractanți
  • Criterii de calificare și selecție
  • Criterii de atribuire
  • Soluționarea contestațiilor.

DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minimum 6 zile instruire
LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în România
Valoarea estimată 6000 lei fără TVA / cursant – pachet de formare profesională (incluzând instruirea și servicii de cazare și masă, dacă este cazul)
Perioada: luna august 2024.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 27.06.2024, ORA 11.

 

 

Articolul anterior
Stațiunea balneară „Sângeorz-Băi”, renumită pentru apele minerale tămăduitoare va fi modernizată prin intermediul unei finanțări în valoare de peste 360.000 de euro
Articolul următor
Orașul Ștei va avea un Parc de Specializare Inteligentă în valoare de peste 5,5 milioane de euro în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Meniu
Sari la conținut