Cerere ofertă preț servicii medicale și de medicina muncii

Vă rugăm să ne trimiteți oferta dumneavoastră de preț, în vederea achiziției de servicii medicale și de medicina muncii, pentru angajații Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest:

a) servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003

b) servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice la recomandarea medicului de medicina muncii, pentru angajații ADR Nord-Vest

Cod CPV: 85148000-8, 85147000-1

Valoare estimată în lei fără TVA: 120 lei/angajat

Obiect achiziţie: servicii medicina muncii și servicii medicale, pentru 130 angajați în perioada aprilie 2018-aprilie 2019

a) servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003

b) servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice la recomandarea medicului de medicina muncii, pentru angajații ADR Nord-Vest:

            -Un set/an analize de laborator (ce se pot efectua odată cu controlul periodic): hemoleucograma completă, TGO, TGP, uree serică, creatinină, glicemie, colesterol, trigliceride, calciu, magneziu, VSH, sumar urină.

            -1 ecografie generală;

            -1 ecografie mamară pt angajate

            -1 EKG;

            -1 consultație ginecologică + recoltare Papanicolau – pentru femei;

            -1 PSA – pentru bărbați;

            – 1 examen oftalmologic general;

            – O consultație la alegere din specialitățile existente

 Oferta financiară se întocmeşte în lei cu şi fără TVA şi va conţine costurile grupate astfel:

·    Cost servicii medicina muncii/angajat-cf pct.a)

·    Cost servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice-cf pct.b)

·    Cost total pe angajat 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

 

Termen depunere oferte: 30.03,2018 ora 10

Articolul anterior
Ghidul aferent Obiectivului specific 8.3C – grup vulnerabil „copii“ a fost modificat
Articolul următor
Cerere ofertă preț servicii medicale și de medicina muncii
Meniu
Sari la conținut