Cerere ofertă preț servicii instruire

Obiect achiziţie: servicii instruire platforma  SICAP în Cluj-Napoca – 2 persoane

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs
 • TEMATICI DE INTERES:
  Workshop practic de perfecţionare în Achiziții Publice – achiziția directă, strategia anuală, planul anual al achizițiilor publice, respectiv organizarea procedurilor de atribuire
 • Simularea procedurilor simplificate, a licitațiilor deschise şi DUAE
 • Studii de caz si spețe de bună practică
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: programul poate fi derulat în APRILIE – MAI 2018
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: 3 zile de instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIOANLĂ: în Cluj-Napoca
 • PREȚ SERVICII: 3.000 lei

Prețul total unitar al pachetului de formare profesională:

 • maxim 1.500 lei / cursant,

 Coduri CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională.

 Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 05.04.2018 ora 10

Articolul anterior
Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru infrastructura de învățământ antepreșcolar și preșcolar
Articolul următor
Cele mai noi situații statistice REGIO 2014-2020 în Regiunea Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut