Cerere ofertă preț servicii de formare profesională

Privind achiziţia de/ pentru: Servicii de formare profesională cu emitere certificat de participare

Obiect achiziţie: Servicii de formare profesională în domeniul/ cu tema „Introducere în Smart City“ – 2 participanți

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs
 • TEMATICI DE INTERES:
  – Introducere în infrastructurile urbane inteligente și orașele inteligente
  – Principiile de management al sistemelor urbane inteligente

 – Managementul sistemelor inteligente de transport

 – Managementul sistemelor inteligente de energie

 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: programul poate fi derulat în a doua jumătate a lunii februarie
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: 3 zile de instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIOANLĂ: în România
 • PREȚ SERVICII: 4.660 lei

Prețul total unitar al pachetului de formare profesională:

 • maxim 2.330 lei / cursant,

 Coduri CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională.

 Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 08.02.2018 ORA 16

Articolul anterior
Achiziție servicii de evaluare imobile
Articolul următor
Cerere ofertă preț servicii de formare profesională
Meniu
Sari la conținut